👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurgruppen, 4- och 5åringar.

Skapad 2020-11-16 17:05 i Bolltorps förskola Alingsås
Förskola
Att fånga upp intresset för djur som lever i Sverige, i skog och närområde med hjälp av böcker och dramatisering av djurens liv, där barnen också får delta i den lärande leken.

Innehåll

Barnen ska få välja ett första djur att lära sig mer om utifrån böcker. 
Pedagogen väljer ut fakta att väva in i den dramatiserade leken. Pedagogen försöker också fånga upp intresset för mindre djur som finns i närmiljön och som vi kan skapa en micromiljö för.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18