👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 45 2020

Skapad 2020-11-16 17:05 i Atlasskolan F-6 Linköping
Grundskola F Svenska Matematik
Vi repetera och arbetar med siffran 7,8,9,10 och Ipad-Bornholm.

Innehåll

Svenska

 • Vi tittar på bokstavlandet del 1.
 • Vi repeterar rim. Stationer 4 olika X 4 minuter. Jag sitter på rimstationen.
 • Vi repeterar sammansatta ord. Stationer  4 olika x 4 min. Jag sitter på sammansatta ord stationen.
 • Vi repeterar långa och korta ord. Stationer 4 olika x 4 min. Jag sitter på stationen med långa och korta ord. 

Matematik

 • Vi tittar på skolplus siffran 7-10. Vi arbetar med siffran 7. skolplus
 • Vi arbetar med siffran 8. skolplus
 • Vi arbetar med siffran 9. skolplus
 • Vi arbetar med siffran 10. skolplus.

Ipad

 • Vi arbetar med Bornholms programmet. Jag visar först genom att spegla på ipaden'

Rörelse

 • röris och olika sånger

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -