👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VÅRVÅR01 VO20B Gerontologi

Skapad 2020-11-16 17:33 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Vård och omsorg
Under nästkommande veckor ska vi arbeta med Gerontologi dvs. läran om det normala åldrandet. Kunskaper om hur en person åldras är viktig kunskap att ha när du ska jobba inom vård och omsorg.

Innehåll

När en person åldras förändras organen i kroppen. Vi ska ta reda på mer om...

 • Hur hjärtat åldras
 • Varför håret blir grått?
 • Varför hörseln blir sämre när man åldras?
 • Vad begreppen biologisk och kronologisk ålder betyder?
 • Dessa och andra frågor ska vi bearbeta under veckorna 47-02. Området avslutas med en skriftlig examination i form av ett terminsprov..

Preliminär tidsram och examinationsform

 
Dessa kunskapskrav kommer vi arbeta med.
 
 • Betyg E Eleven beskriver översiktligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. .. Dessutom beskriver eleven översiktligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
 • Betyg C Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg... Dessutom beskriver eleven utförligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
 • Betyg A Eleven beskriver utförligt och nyanserat innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg...Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar normalt åldrande.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.
  Vår  -
 • Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt.
  Vår  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar normalt åldrande.
  Vår  A
 • Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också utförligt för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven utförligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
  Vår  C
 • Eleven beskriver översiktligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också översiktligt för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven översiktligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
  Vår  E

Matriser

Vår
VÅRVÅR01 VO20B Gerontologi

F
Eleven har ej nått målen
Betyg E
Eleven beskriver översiktligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg... Dessutom beskriver eleven översiktligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
Betyg C
Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. ...Dessutom beskriver eleven utförligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
Betyg A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. ...Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar normalt åldrande.