👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism åk 6 HT-20

Skapad 2020-11-16 17:49 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Religionskunskap
I detta arbetsområde ska vi studera de två världsreligionerna Hinduism och Buddhism. Syftet är att utveckla kunskap om religioner i det egna samhället och på andra håll i världen. I en värld där vi rör oss mer och mer är det viktigt att vi förstår varandra.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du att få träna dessa förmågor:

 • Sortera fakta och information om religionerna.
 • Använda begrepp som hör ihop med religionerna.
 • Redogöra och resonera om det du lärt dig om världsreligionerna.
 • Göra jämförelser och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

 • Formulera dig i tal och skrift.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Innehåll

 • Religionernas ursprung
 • Centrala tankegångar
 • Ord och begrepp
 • Jämförelser av religionerna
 • Hur religionerna praktiseras

 • Struktur för narrativ berättelse

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Diskussion
 • Skriva anteckningar
 • Se filmer
 • Göra ett Venndiagram för att jämföra religionerna
 • Skriva gemensam berättelse från den narrativa genren
 • Skriva en egen text

Detta kommer att bedömas:

Din förmåga att...

 • resonera kring likheter och skillnader mellan religionerna
 • resonera om hur religion/tro kan påverka hur människan tänker i olika livsfrågor
 • söka information om religionerna och avgöra om källorna är användbara

 

 • skriva en narrativ berättelse, med inledning innehåll och avslut
 • regler för stavning och skiljetecken

 

Såhär sker bedömningen:

Genom en text där du beskriver och förklarar tankegångar inom religionerna, diskuterar likheter, skillnader samt hur religionerna ger svar på livsfrågor för de troende.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6

Matriser

Re
Hinduism och Buddhism

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Resonera om likheter och skillnader Jämföra, beskriva och förklara likheter och skillnader. • Du visar dina kunskaper om hinduismen och buddismens Heliga platser och rum Ritualer Levnadsregle
Eleven har ännu ej grundläggande kunskaper om heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler som tillhör världsreligionerna. Eleven kan ännu ej föra resonemang om likheter och skillnader mellan religioner.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Förklara
• Förklara på vilka olika sätt hinduismen och buddismen, med hjälp av myter, gudar och centrala tankegångar, ger svar på livsfrågor för de troende. Frågor som handlar om livet, döden, rättvisa och hur man bör leva sitt liv.
Eleven kan ännu ej föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Söka information
Söka information om religionerna för att använda denna i texten.
Eleven kan ännu ej söka information om religioner och andra livsåskådningar med hjälp av olika källor.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika källor på ett relativt fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Formulera sig i tal och skrift
Eleven är på god väg att kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven är på god väg att kunna skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven är på god väg att kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i texterna.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.