👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta - Kap 3

Skapad 2020-11-16 18:02 i Landvetterskolan Härryda
En planering över kap 3 "Tid, tabeller och diagram"
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel ska du lära dig att läsa av och ange tid, avläsa diagram och tabeller. Du ska även lära dig att räkna ut olika lägesmått.

Innehåll

Målen med "Tid, tabeller och diagram" är:

  • Du ska kunna läsa av klockan och kunna ange tid både analogt och digitalt.
  • Du ska kunna räkna ut tidsskillnader.
  • Du ska känna till hur sambanden för olika enheter för tid hör ihop.                         T.ex att 1 år=12 månader=365 dygn, 1h=60 min=60s.
  • Du ska kunna avläsa tabeller och diagram.
  • Du ska känna till och kunna räkna ut olika lägesmått (medelvärde, typvärde och median) och när man använder de olika.

 

Begreppen du ska känna till och kunna använda är:

Kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, frekvens, lägesmått, medelvärde, typvärde och median. 

 

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på att använda effektiva och lättlästa strategier för att lösa uppgifter.

Du kommer att få arbeta enskilt  på din egen nivå med uppgifter i matematikboken Beta.

Du kommer ibland få lösa enstaka uppgifter tillsammans med en kompis, för att träna på att kommunicera matematik.

Vi börjar och avslutar kapitlet med diagnosen för kapitlet för att kunna se kunskapsutvecklingen. 

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid genomgångar och när du löser uppgifter tillsammans med kompisar. Jag tittar även på om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar

Du kommer att få göra om diagnosen i slutet av kapitlet.