👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text (4)

Skapad 2020-11-16 18:24 i Hagbyskolan Linköping
Återberättande text, Kopplad till Zick Zack år 4, s. 8-31
Grundskola 4 – 5 Svenska
Återberättande text - en av texttyperna som vi tränar på i årskurs fyra till sex förutom (faktatext, instruerande text, argumenterande text och berättande text). Språkliga drag: Tidsord, kronologisk ordning, verb i dåtid, styckesindelning, inledning och avslutning.

Innehåll

Undervisningen kommer handla om 
När du skriver och återberättar något som hänt är det en återberättande text du skriver. Sådan texter är det vanligt att man skriver i skolan. Man kan också skriva återberättande texter i till exempel brev och dagböcker.

Under detta arbetsområde kommer du utveckla din förmåga att formulera dig i skrift. Du ska också utveckla förmågan att anpassa språket och sättet att skriva på utifrån vad du skriver om och vem som ska läsa din text.

Målet med det här området är att du ska få lära dig hur man skriver och återberättar på ett bra och tydligt sätt.

 

Arbetssätt - 

Vi kommer arbeta mycket utifrån boken Klara svenskan. Vi kommer läsa olika återberättande texter och skriva en tillsammans. Du kommer sedan skriva en egen återberättande text med hjälp av en checklista med begrepp som ska vara med. 

Begrepp

I området kommer du möta många begrepp, en del har du mött förut andra är nya. Några av de begrepp du förväntas kunna efter arbetsområdet är:

 • återberättande text
 • rubrik, inledning, händelse, avslutning
 • tidsord
 • verb, presens, preteritum (dåtid).
 • Kronologisk ordning

 

Bedömning

När vi tränat tillsammans i ett antal veckor kommer du att själv få skriva en återberättande text som jag kommer bedöma enligt matrisen nedan på alla de moment som vi tränat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Återberättande text

Återberättande text

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
SYFTE
 • Sv  E 6
Använder återberättandet för att berätta om något självupplevt. Kan identifiera en återberättande text.
Använder återberättandet för att återge händelser av olika slag. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att återberättande text kan användas för att återge och beskriva händelser. Förstår att dagböcker, biografier, nyhetsartiklar m.m. kan vara återberättande texter. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
INNEHÅLL
 • Sv  E 6
Håller sig huvudsakligen till ämnet, men den ”röda tråden” är svag.
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en ”röd tråd”.
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd".
STRUKTUR
 • Sv  E 6
Skriver en enkel redogörelse men utan någon tydlig struktur.
Har en i huvudsak fungerande struktur. Redogör för tid, plats, deltagare och händelser.
Har en väl fungerande struktur. Ger en kortfattad men fullständig orientering vad gäller tid, plats och deltagare, följt av kronologiskt återgivna händelser.
-inledning
Ger bristfällig information om vem, var, vad och när.
Ger en kortfattad orientering om vem, var, vad och när.
Ger en orientering om vem, var, vad och när, med för sammanhanget viktiga detaljer.
-händelser
Använder talspråksstruktur och ger alla händelser samma vikt.
Återger händelserna kronlogiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
-avslutning
Har en enkel avslutning.
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
SPRÅKLIGA DRAG
 • Sv  E 6
Använder få av de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder korrekt de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
-tidsord
Använder ett litet urval av tidsord/sambandsord för tid, t.ex. ”sen”, ”och sen”.
Använder ett begränsat urval av tidsord/ sambandsord för tid.
Har en större variation av tidsord/sambandsord för tid.
-direkt och indirekt tal
Återger varken direkt eller indirekt tal.
Återger direkt tal och/eller indirekt tal.
Återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion.
-pronomen
Upprepar namn istället för att använda pronomen.
Börjar använda pronomen.
Använder namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lättolkat sätt.