👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om en sagoförfattare

Skapad 2020-11-16 19:28 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Svenska
Du ska skriva en faktatext om en tilldelad sagoförfattare.

Innehåll

Detta ska din faktatext innehålla:

1.     Titel: Ett författarporträtt av (namnet på din författare) + en bild

2.     Skriv ner fakta om din författare med exempelvis födelseår och ort. Ha med lite om dennes leverne, utbildning och bakgrund.

3.     Skriv ner något som kan vara intressant för fattarens verk och några av dennes verk (max tre st) och vad de handlar om (kortfattat).

4.     Skriv ner vilka källor du använt och för en diskussion om varför du valt dessa källor (max en ½ A4 sida).

5.     Läs igenom din text (hög eller lågt för dig själv) för att upptäcka exempelvis stavfel.

6.     Lämna in din text.  

 

Genretypiska drag som ska finnas med i din faktatext:

·      Presentera din författare

·      Fördjupning

·      Avslutning

·      Inga egna åsikter

·      Ha med källhänvisningar så kallad referenslista

 

 Formalia:

o   Texttyp: Times New Roman

o   Storlek: 12

o   1, 5 radavstånd

o   Max 2 A-4 sida

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9