👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition: Kemin åk 9 (MLU)

Skapad 2020-11-16 20:16 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Kemi
Repetition av tidigare kemiområden från åk 7-8

Innehåll

Arbetsgång:

Repetition grundkemi v. 46-47

Kemin förr och nu  s. 4 - 9

Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar s. 10-13

  • Redogöra för vad en atom, grundämne och kemiskförening är.
  • Känna till några vanliga kemiska tecken och formler.  

Ämnens egenskaper s. 14-17

 • Redogöra för några egenskaper som används för att beskriva ämnen 
 • Kunna förklara hur ämnen kan finnas i olika faser
Rena ämnen och blandningar s. 18-23
- kunna förklara skillnad på ett rent ämne och en blandning
- ge exempel på några renaämnen och blandningar
 
Ämnen kan förändras s. 28-29
- förklara vad en fysikalisk förändring är 
- förklara vad en kemisk reaktion är
- kunna skriva en reaktionsformel och vad den beskriver 
 

Syror och baser 1 - s.64-70

 
- syrors egenskaper
- basers egenskaper
- indikatorer
- pH-skalan
 
 
Bildspel:

Lite grunder, syror och baser, joner och jonföreningar

Studi:

SLI: 

Phet:

 

 

 

Våra niors första kemiprov i åk 7 :)  

 

Uppgifter

 • Checklista repetition kemi åk 7-8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9