👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i närområdet år 1

Skapad 2020-11-17 06:36 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du ska få lära dig mer om träd och djur som finns i närområdet.

Innehåll

Lärmål – vad jag ska lära mig


 • Kunna jämföra och förstå skillnaden mellan löv- och barrträd 

 • Kunna namnge trädets delar 

 • Känna till trädets och något djurs livscykel

 • Kunna namnge och känna igen ett antal träd och djur i närmiljön

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Arbeta både själv, i lärpar och grupp

 • Ta ansvar för miljö och natur

 • Delta aktivt i samtal

 • Måla och skriva om miljö och natur

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta


 • Dokumenterar genom att skriva och rita

 • Genomgångar med stöd av bildspel

 • Undersökningar

 • Film: Svenska träd

 • Gå ut i naturen och observera

Hur jag ska visa mina kunskaper • Delta aktivt i diskussioner

 • Kunna berätta vad jag har lärt mig under arbetets gång 

 • Rita och skriva om det jag har lärt mig

 • Dokumentera i Min bok om träd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3