👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gleerups Matematik 4 - Tal och enheter

Skapad 2020-11-17 08:57 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med enheter för vikt och volym samt längdenheter längre än 1 meter. Vi kommer att arbeta med problemlösning samt att redovisa matematiska lösningar samt att svara med enhet.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 47 - 3

Vad kommer jag att lära mig?

Mål:

 • Välja lämpliga enheter och göra enhetsbyten för volym
 • Välja lämpliga enheter och göra enhetsbyten för vikt
 • Använda större längdenheter än meter
 • Avrunda tal till tusental, hundratal och tiotal
 • Olika sätt att lösa problem och kontrollera svarens rimlighet

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

- Arbeta utifrån Gleerups Matematik 4

- Delta i matematiska samtal och diskussioner

- Arbeta med att lösa matematiska problem och redovisa dina uträkningarna

- lyssna till genomgångar om volym, vikt och problemlösning

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

- din förmåga att lösa matematiska problem och att visa dina uträkningar

- genomförda muntliga och skriftliga uppgifter

- skriftlig diagnos

- prov på arbetsområdet kapitel 3 och 4

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6