👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsvila

Skapad 2020-11-17 09:17 i Kuben Örebro
Förskola
Läsvila med Musse och Helium

Innehåll

 

Var är vi:

 

På Norrgården har vi en barngrupp som består av 4-5 åringar.

Lärmiljön som vi ska använda på vilan är samlingsmattan där även projektorn finns att tillgå.

Läroplansmål:

Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av,tolka , ifrågasätta och samtala om dessa.

Uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker

Vart ska vi:

Fånga barnens nyfikenhet och fantasi. Och samtala med barnen om vad vi har läst om.

Stanna upp och prata om svåra ord som dyker upp allt eftersom.

Läroplansmål: Fantasi och förestälningsförmåga. Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväldigitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Hur gör vi.

Under höstterminen ska vi fokusera på att läsa ur böckerna Musse och Helium.

Jag hoppas med de böckerna fånga barnens intresse och fantasi.

Under uppstarnen kommer vi att ha alla barnen med på vilan och lyssna på böckerna . Titta på bilderna som tillhör böckerna som visas på storbild från projektorn.

Till böckerna finns det en handledning som vi ska utgå ifrån.

Genom kontinuerlig dokumentation och uppföljning på vår planering på måndagar. Efter vilan låta barnen rita och måla vad de har hört och upplevt.

 

Hur blev det:

Uppföljning och analys görs i slutet av terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18