Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-11-17 09:30 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 4 Historia
Vi ska läsa om vikingatiden. En spännande tid i Sveriges historia från 800-talet till 1050-talet. Visste ni tillexempel att ordet viking betyder "från viken"? I Europa betydde ordet viking "pirat".

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • hur vikingarna levde

 • vart och hur vikingarna reste

 • asatron (vikingarnas religion)

 • källor från vikingatiden samt spår av vikingatiden som vi kan se än idag

 • hur Sverige så småningom kristnades

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor

 • Resonera kring kristendomens införande i Sverige
 • Använda historiska begrepp

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Skriftligt prov

 • Muntliga diskussioner

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Genomgångar

 • Arbeta med textbok

 • Övningar

 • Filmer

Uppgifter

 • Titta på filmen om vikingatiden samt skriv faktameningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatid och asatron år 4

Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hur levde människorna under vikingatiden?
Du vet en del om hur vikingarna levde.
Du vet mer om hur vikingarna levde och kan förklara med hjälp av dina faktakunskaper.
Varför gav sig vikingarna ut på resor och hur påverkades människorna av vikingarnas resorna?
Du vet någon möjlig anledning till varför vikingarna gav sig ut på resor. Du vet någon konsekvens som resorna fick för människorna.
Du vet några möjliga anledningar till varför vikingarna gav sig ut på resor. Du vet några konsekvenser som resorna fick för människorna.
Vilka platser reste vikingarna till? Vilka varor sålde de och hade med sig hem?
Du vet var vikingarna reste. Du vet några varor som vikingarna sålde och hade med sig hem igen.

Du kan ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Påverkat oss idag Vilka spår har vi kvar idag, som är från vikingatiden?
Du kan ge några exempel på vad vi har kvar från vikingatiden i vårt samhälle idag.
Du kan ge flera exempel på vad vi har kvar från vikingatiden i vårt samhälle idag.

Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Asatron
Du kan fakta om några gudar från asatron, och något mer om asatron.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då resonemang om källornas användbarhet.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Historiska källor Vad kan man ta reda på genom att studera historiska källor?
Du vet några saker som man kan få reda på genom att studera historiska källor.
Du vet flera saker som man kan få reda på genom att studera historiska källor.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av historiska källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda begrepp
Du kan använda en del begrepp när du studerar historia, använder källor och resonerar om historia.
Du kan använda ganska många begrepp rätt när du studerar historia, använder källor och resonerar om historia.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: