👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 HT-20+VT-21 Stormaktstiden

Skapad 2020-11-17 11:06 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Historia
”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden” är en strof ur vår nationalsång. Har du tänkt på att det är stormaktstiden vi sjunger om? Det var en tid då Sverige hade stor makt i Europa, krigade till sig landområden och nästan ständigt låg i krig. Vi ska tillsammans ta reda på hur det var att leva under denna tid och på vår resa lär vi även känna kungar och drottningar som styrde Sverige.

Innehåll

När arbetsområdet är slut ska du ha kunskaper kring följande områden:

- historiska personer och händelser, t.ex. Gustav II Adolf, Vasaskeppet, Axel Oxenstierna, drottning Kristina, häxor och Karl XII

- orsaker och konsekvenser av olika händelser, t.ex. att Sverige blev en stormakt, Vasaskeppets förlisning, krigen

- levnadsvillkoren för de fyra ständerna (adel, präster, borgare, bönder)

- hur stormaktstiden har påverkat vår tid, vilka spår det finns av stormaktstiden idag

- orsaker till att historiska personer som Gustav II Adolf, Kristina och Karl XII kan uppfattas på olika sätt, samt att målningar/texter av samma händelse kan se olika ut beroende på vem som ligger bakom

- ämnesbegrepp, t.ex. abdikera, enväldig, förmyndarregering, orsak, snapphanar och stormaktstiden

 

Detta kommer vi att arbeta med på följande sätt:

- läsa i läroboken (s 144-189)

- titta på film (SLI.se) och svara på frågor

- genomgång av läraren

- diskutera i större och mindre grupper

- arbetsblad

Uppgifter

 • Test Stormaktstiden

 • Regalskeppet Vasa

 • Klass 6 - HI-prov

 • Klass 6 - HI-läxa

 • Begrepp Stormaktstiden

 • Begrepp Stormaktstiden

 • Klass 6 - HI-läxa (Karl X + Karl XI)

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Åk 6 HT-20+VT-21 Stormaktstiden

F
ingen godkänd nivå
E
lägsta godkända nivån
C
A
Kunskaper
Träna mer.
Jag har grundläggande kunskaper om händelser, personer och levnadsvillkor på stormaktstiden.
Jag har goda kunskaper om händelser, personer och levnadsvillkor på stormaktstiden.
Jag har mycket goda kunskaper om händelser, personer och levnadsvillkor på stormaktstiden.
Orsaker och konsekvenser
Träna mer.
Jag anger en orsak och en konsekvens.
Jag anger en orsak och två konsekvenser. Jag förklarar med hjälp av fakta om stormaktstiden.
Jag anger flera orsaker och konsekvenser. Jag förklarar med hjälp av fakta om stormaktstiden. Jag kan se någon konsekvens ur olika perspektiv.
Påverkat vår tid
Träna mer.
Jag anger någon förändring och vad den lett till.
Jag anger två förändringar och förklarar vad de lett till.
Jag anger flera förändringar och förklarar vad de lett till.
Olika framställningar
Träna mer.
Jag anger en orsak till att personer framställs på olika sätt. ELLER Jag nämner ett historiskt exempel från stormaktstiden där personen kan uppfattas på olika sätt.
Jag anger en orsak till att personer framställs på olika sätt och nämner ett historiskt exempel. ELLER Jag nämner två historiska exempel från stormaktstiden där personerna kan uppfattas på olika sätt och förklarar med hjälp av några fakta.
Jag anger en orsak till att personer framställs på olika sätt. OCH Jag nämner två historiska exempel från stormaktstiden där personerna kan uppfattas på olika sätt och förklarar med hjälp av flera fakta.
Begrepp
Träna mer.
Jag använder några enstaka begrepp i rätt sammanhang.
Jag använder begrepp i rätt sammanhang.
Jag använder flera begrepp i rätt sammanhang.