Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola 7A - Algebra

Skapad 2020-11-17 11:06 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Algebra är det område inom matematiken där man vanligtvis räknar med bokstäver. Det är egentligen bara en vidareutveckling av aritmetiken (det första området vi sysslade med) och handlar fortfarande bara om ren räkning, bara att man nu har okända tal, så kallade variabler, som man vanligtvis betecknar med ”x”. Detta område sätter eran förmåga att kunna redovisa era beräkningar och ert kunnande om matematiska metoder på prov då om man slarvar med en av dessa så kommer det lätt att kunna bli fel.

Innehåll

 

 

Vecka

Måndag

 

Tisdag

Onsdag

Fredag 

43

Eget arbete med kapitel 2.1 & 2.2

44

HÖSTLOV

45

Repetition på 2.1 & 2.2

2.3 Förenkling av uttryck

Arbete med 2.1 – 2.3

46

Nationella prov för åk 9

2.4 Ekvationer

47

2.5 Problemlösning med ekvationer

2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden

48

Blandade uppgifter

Diagnos kapitel 2

49

Träna algebra/
Utveckla algebra

Prov kapitel 2

50

Repetition

Förmågorna i fokus
Repetition

Avslutning av momentet

             

Mörkmarkerade rutor är lektionspass som faller bort. Ni har i uppgift att vara i fas med planeringen då detta kan testas i slutet av varje vecka. Detta görs för att säkerställa att alla är har förstått det som berörts under veckan.

 

Arbetsform

 

Arbetet kommer att följa mattebokens första kapitel och under området kommer det ske följande:

 

·         Vi kommer att ha genomgångar (på tavlan och filmer) och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Det kommer även att läggas in diagnos i början samt ungefär halvvägs genom området. Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 

Litteratur:

 

Den primära litteraturen som används är X-boken, en mattebok ur serien XYZ. De första veckorna kommer vi att använda den digitala versionen som ni kommer ha tillgång till på era iPads innan ni får fysiska versioner av boken.

 

Bedömning

 

Momentet kommer att bedömas utifrån tre stycken huvudsakliga förmågor:

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Dessa förmågor bedöms dels genom ett skriftligt prov som sker under vecka 41 men även genom redovisningar (muntliga och skriftliga) du gör under lektionerna, till exempel inom problemlösning.

 

Mål

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Samt så kommer du arbeta med följande centrala innehåll:

 

  • Innebörden av variabel begreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Metoder för ekvationslösning
  • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga siutatuiner och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: