Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Fuktkräm Kemi ERo

Skapad 2020-11-17 12:35 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Fuktkrämer är ’big business’ för skönhetsindustrin. De viktigaste uppgifterna för en fuktkräm är att den håller huden fuktig och därmed mjuk. Många fuktkrämer luktar dessutom gott. För att tillverka en bra fuktkräm krävs många slags kunskaper, bland annat i kemi. Skönhetsindustrin anställer därför många kemister. Kunskaper i kemi gör också att du som konsument i viss mån kan bedöma de olika argument som företagen för fram för att sälja sina fuktkrämer.

Innehåll

Syfte:

Under det här projektet ska du arbeta med att få kemikunskaper för att kunna utvinna en doft och tillverka en egen fuktkräm. Du ska också kunna förklara metoder och doftens och fuktkrämens egenskaper.

Uppdrag: Du ska utvinna en doft och tillverka din egna fuktkräm, som mjukgör och återfuktar huden och dessutom luktar gott.

Undervisning:

Tid: vecka 45-51 

Arbetssätt:

vi varvar undersökande frågor med laborationer och genomgångar av naturvetenskapliga begrepp och förklaringar som ni behöver för att lösa uppdraget.

Laborationer görs både i par och enskilt.

Material för att hitta fakta finns i  Klassanteckningsboken/NO Teknik/ Begreppslista, länkar till studi.se, Begreppa, molview.org  samt sidor i kemiboken (24-30, 66-84)

Hållpunkt 1: Hur fångar man en doft?

Vad är en doft? Var sitter den? Hur kan vi fånga den i ett provrör? Vilken metod är bäst? Undersöka systematiskt? Planera systematisk undersökning.  Hur kan vi spara doften?

Hållpunkt 2: Vilka delar i fuktkrämstillverkningen är kritiska

Vilka ämnen löser sig i varandra? Hur fungerar emulsioner? Vilka ämnen har vilken uppgift i krämen?

Hållpunkt 3: Tillverka fuktkrämen

 

Laborationer :

 •      göra laborationen ”Fånga en apelsins doft”
 •      göra undersökningen "Lika löser lika"
 •         göra laborationen ”Utvinn en egen doft”
 •      framställa din fuktkräm och doftsätta den

Lärandemål:  när vi avslutar kemikursen ska du ha utvecklat din förmåga att

       Kunna arbeta säkert i ”Science”

       Kunna planera, dokumentera och utvärdera en systematisk undersökning

      Kunna förklara och värdera olika separationsmetoder för olika blandningar

      Kunna föreslå ämnens egenskaper med hjälp av ämnets molekylmodell (polär, opolär, vattenlöslig, fettlöslig,  kokpunkt, lika löser lika) 

 

Underlag för bedömning:

Minitest under projektets gång

Laborationsprov med planeringsdel, utförande och utvärdering

Planering för att utvinna egen doft

Fuktkrämstillverkning

Diskussioner/ samtal  under projektets gång

Uppgifter

 • Kemitest blandningar och ämnens egenskaper

 • Kemitest Blandningar och ämnens egenskaper

 • Kemitest Blandningar och ämnens egenskaper

 • Kemitest blandningar och ämnens egenskaper

 • Kemitest Blandningar och ämnens egenskaper samt kemibetyg

 • Systematisk undersökning, Lika löser lika

 • Kemitest Blandningar, ämnens egenskaper

Matriser

Ke
Fuktkrämen Kemi

Förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

E
C
A
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Planera lika löser lika
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Alla labbar
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Utvärdering Lika löser lika
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Felkälla beskriven samtidigt som slutsats
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Lika löser lika, Planera utvinning av egen doft
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

E
C
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Beskriva ämnens egenskaper med hjälp av molekylmodeller
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemi i vardag och samhälle
Ämnenas uppgift (extraktionsmedel, lösningsmedel, emulgeringsmedel mm)
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband .
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband .
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband .
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Användning av olika oljor i kosmetika (palmolja, rapsolja, m fl.) Visat i biologikursen
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: