Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus - åk 5

Skapad 2020-11-17 15:18 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur kan vi höra med våra öron och hur kan vi se med våra ögon? Varför färdas ljudet snabbare i vattnet än i luften? Varför finns det skuggor? Varför ser vi blixten innan vi hör ljudet? Detta är några av alla frågor VI ska kunna besvara när vårt arbetsområde "ljud och ljus" är genomfört.

Innehåll

Lärandemål

Vårt mål med undervisningen är att vi ska...

 • …kunna förklara var ljud är samt hur det sprids
 • …kunna förklara skillnaden mellan en hög och låg ton samt ha en uppfattning om hur de låter
 • …kunna beskriva vad ett buller är
 • …veta skillnaden på ett starkt och svagt ljud samt konsekvenserna av att utsättas för starkt ljud under en längre tid
 • …kunna beskriva varför en person under vattnet hör ett ljud snabbare en en person ovanför vattnet
 • …kunna beskriva hur vi hör med våra öron 
 • …veta att ljus kommer ifrån ljuskällor samt kunna beskriva hur vi kan se saker som inte är ljuskällor 
 • …veta vad en skugga är samt kunna beskriva varför de finns 
 • …kunna beskriva varför reflexer är viktiga
 • …kunna beskriva hur vi ser med våra ögon

Undervisning

Under de sista veckorna fram till jullovet kommer vi att arbeta om ljud och ljus. Under arbetsområdet kommer vi variera arbetssätt mellan: genomgång, läsa tillsammans och individuellt i "Boken om fysik och kemi", arbeta gemensamt och individuellt med arbetsboken tillhörande "Boken om fysik och kemi" samt eget arbete med tilldelade uppgifter på chromebooken. 

Vi kommer att inleda med att repetera våra kunskaper om atomer och molekyler för att sedan kunna förstå  vad ljud är och hur de sprids. Fortsättningsvis kommer vi prata om höga och låga toner samt starka och svaga ljud. När vi pratar om detta kommer vi både använda oss av en tongenerator och decibel mätare. Avslutningsvis kommer vi prata om hur det kommer sig att ljud förs snabbare i vatten än i luft och hur vi egentligen kan höra med vårt öra. 

Som inledning till ljus kommer vi att prata om olika ljuskällor, ljusets hastighet samt varför skuggor bildas. Fortsättningsvis kommer vi ta reda på hur vi kan se saker som inte är ljuskällor, hur reflexer fungerar samt föra diskussioner kring hur viktiga de är. Avslutningsvis kommer vi prata om begreppen konvex, konkav och brännpunkt och ta reda på hur vi kan se med våra ögon. 

 Bedömning kommer att ske på följande delar:

 • Ditt deltagandet av diskussioner i klassrummet
 • Ditt skriftliga prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Ljud och ljus - åk 5

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Fysikaliska fenomen & begrepp
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Jag har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Jag har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp
Jag har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp
Fysikaliska samband
(koppling till LGR 11 ligger ovan pga tekniska problem)
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljud och ljus kan jag relatera till några fysikaliska samband
I utvecklade och underbyggda resonemang om ljud och ljus kan jag relatera till några fysikaliska samband
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ljud och ljus kan jag relatera till några fysikaliska samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: