Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområdet vikingatiden

Skapad 2020-11-17 17:27 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Historia
För mer än 900 år sedan tog vikingatiden slut. Än idag finns det avtryck från människorna som levde då. Vi ska i några veckor fördjupa oss i vikingatiden, vilka de var och hur de levde.

Innehåll

Mål att kunna vid avslutat arbetsområde:

 • Känna till hur man levde på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Känna till hur man levde på vikingatiden.
 • Kunna förklara varför tiden kallas vikingatid.
 • Kunna berätta om vikingarnas resor och vad de innebar.
 • Kunna berätta om källor och värdera källorna.

Arbetssätt:

 • Vi kommer att kort repetera stenåldern, bronsåldern och järnåldern genom att titta på korta filmer och se likheter och skillnader.
 • Vi kommer att repetera vikingatiden genom att ha grupparbete, där varje grupp får fördjupa sig i sitt ämne och sedan göra en affisch som ska presenteras för klassen.
 • Vi kommer att lyssna på Turid - en vikingasaga från Sveriges radio.
 • Vi kommer att ha undervisning om vikingatidens källor.
 •  

Bedömning: 

 • Du kommer visa vad du lärt dig genom att göra ett gammalt nationellt prov om vikingatiden.
 • Du kommer visa vad du lärt dig genom att göra en bedömningsuppgift om källor där du kan värdera dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  C 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Lärandematris - vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag
identifierar en rimlig orsak till att vikingatiden kallas vikingatiden eller identifierar en rimlig orsak till att vikingatiden kan vara ett problematiskt begrepp.
identifierar en rimlig orsak till att vikingatiden kallas vikingatiden och identifierar en rimlig orsak till att vikingatiden kan vara ett problematiskt begrepp.
beskriver en rimlig orsak till att vikingatiden kallas vikingatiden och beskriver en rimlig orsak till att vikingatiden kan vara ett problematiskt begrepp.

Hi
Lärandematris - källor vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag
nämner 2 källor från vikingatiden.
nämner 3 källor från vikingatiden.
nämner 4 källor från vikingatiden
Jag
redogör för en orsak till varför en källa är mer trovärdig.
redogör för några orsaker till varför en källa är mer trovärdig.
redogör för flera orsaker till varför en källa är mer trovärdig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: