Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime, English, åk 8 ht 20 / vt 21

Skapad 2020-11-17 18:15 i Torpskolan Lerum
Kapitlet "Crime", Good Stuff Gold C
Grundskola 8 – 9 Engelska
What is a crime? Is there a crime you could commit? Is there a perfect crime? Those are the kind of questions that we´ll be investigating during this working area. So come on detectives, let´s investigate!

Innehåll

Syfte

Utveckla din förmåga att använda målspråket i olika situationer och sammanhang samt:

 

Undervisning-vad skall göras och hur?

 • Vi har utgått från kapitlet "Crime" i Good Stuff Gold/Tough Stuff  (läst texter och arbetat med  tillhörande uppgifter och läxor).
 • Arbetat med "Crime" relaterade ord.
 • Arbetat med läs- och hörförståelse kopplat till ämnet "Crime".
 • Du kommer att läsa och lyssna till nyhetsartiklar på nätet. 
 • Genomgång av hur en nyhetsartikel är uppbyggd samt träna på att skriva en nyhetsartikel. Vi går först igenom artikelns struktur på svenska genom att läsa s. 141-156 i Svenska Språket 8 (vår läromedelsbok) sedan går vi igenom strukturen även på engelska genom bifogade stödmallar under fliken uppgifter.
 • Kamratrespons.
 • Arbetsområdet kommer att mynna ut i en skriftlig uppgift, under lektionstid, där eleverna skriver en egen nyhetsartikelkopplat till ämnet "Crime".

 

 Bedömningsuppgift - nyhetsartikel: 

 • Utifrån olika rubriker väljer du en rubrik som du sedan skriver en egen nyhetsartikel om.
 • Tänk på att använda dig av ord/glosor och fraser vi arbetat med samt förklara ord du inte kommer på med andra engelska ord. Gå tillbaka och repetera de "Crime" glosor vi haft.
 • Strategier: om du inte kommer på ett engelskt ord, försök då att förklara det med andra engelska ord istället för att skriva det på svenska.
 • Minimum en halv A4 sida-maximum en hel A4 sida.
 • Beroende på hur långt vi kommer satsar vi på att skriva uppgiften under v. 50 (bedömning av denna skriftliga uppgift kan komma på nästa terminsbetyg).

 Bedömning: se utvecklingsmatris samt bedömningsmatris.

 

Uppgifter

 • Stödmall , news article

 • Stödmall, news article, med webbsidor där du hittar och kan läsa nyheter på engelska.

 • Newsreel: Nyhetssida på nätet där du kan öva att lyssna på nyheter samt svara på frågor. Denna uppgift kan du göra hemma om du skulle vara sjuk.

 • Practice writing a news article

 • Crime words

Matriser

En
Utvecklingsmatris: Skriftlig förmåga-

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bisatser men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad och använder huvudsatser, bisatser och kommatering utan svårighet.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Tempus
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att följa med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus.
Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Ord och uttryck
- ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det engelska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord.
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på engelska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Ord och uttryck
- ordval
Ordvalet är inte anpassat efter uppgiftens krav. Du använder inga av de glosor vi arbeta med.
Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav. Du använder en del svenska uttryck. Du använder någon enstaka ny glosa som vi arbetat med.
Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav och din text är lätt att förstå. Du använder några nya glosor vi arbetat med.
Ordvalet är varierat och anpassat efter uppgiftens krav och din text går utmärkt att förstå, även av en engelskspråkig person. Du använder flera av de glosor som vi arbetat med.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel.

En
Bedömningsmatris, skriftlig produktion i engelska

E
C
,
A
Förbättringar
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra... ' enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra... välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra... välgrundade förbättringar av dina egna framställningar.

Hur du uttrycker dig, varierar dig och blir tydlig

E
C
,
A
Variation (både ordförråd och meningsbyggnad)
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... enkelt, varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Flyt
Bitvis finns visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Med relativt flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Med gott flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: