Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värde

Skapad 2020-11-17 19:35 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Med hjälp av Doddo kommer vi fokusera på att skapa en vi-känsla och känna grupptillhörighet. Oktober - Med hjälp av Doddo kommer vi att fokusera på hur man är en kompis. Hur man hjälper och tröstar varandra.

Innehåll

Innehåll

Nuläge (Var är vi?)

Barngruppen består av barn i åldrarna 1-2 år, varav flera barn gått i gruppen under våren. Vi kommer att introducera nya barn under hösten. Just nu är vi i processen att lära känna varandra och känna trygghet i vår miljö. 

 

Oktober

Gruppen har snabbt blivit trygga tillsammans och med vår miljö och vi har en tydlig vi-känsla. Därför ändrar vi fokus och jobbar med hur man är en kompis. Hur man hjälper och tröstar varandra. 

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Vi vill att barnen ska känna sig trygga i våra miljöer och med oss pedagoger. 

Skapa en vi-känsla och grupptillhörighet.

Fokusera på att skapa struktur och tydliga rutiner.

Vi kommer att uppmärksamma normer och värde under året, genom att vi, pedagoger är när/ härvarande. 

Oktober

Utveckla respekt och viss förståelse för varandra.

Vem/vilka?

Barn födda 2018 - 2019

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

Vi kommer bekanta oss med våra miljöer, i både mindre och större grupper. Vi kommer ha en tydlig struktur på vår samling, där vi tillsammans b.la. pratar och visar med hjälp av kort vem som är på Kojan och vad som ska hända under dagen Vi kommer lära känna varandra genom sånger och samarbetslekar. 

Doddo kommer att vara hos oss som fiktiv figur under året.

Oktober

Vi kommer använda oss av litteratur och rekvisita. Vi kommer tillsammans dramatisera olika böcker med temat kompisar.

Vi kommer använda TAKK

Utvärdering/uppföljning

Hur blev det?

Varför blev det så?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: