Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner

Skapad 2020-11-18 08:36 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Teknik
I alla tider har människor använt tekniska hjälpmedel. Några av de tidigaste och mest använda uppfinningar brukar kallas för enkla mekanismer. De är 6 stycken som ibland kallas för "mäktiga sex". Det är nästan som ett teknikens alfabet, i alla fall ABCDEF. Alla har det gemensamt att de underlättar vårt arbete.

Innehåll

Mål:

 • Känna till de enkla maskinerna
 • Kunna ge exempel på var de finns
 • Förklara hur de enkla maskinerna fungerar

Begrepp att lära sig:

kilen, lutande planet, hävstången, hjulet, skruven, block och talja

 

Arbetssätt:

 • lyssna på genomgångar och vara muntligt aktiv i diskussioner
 • följa instruktionerna
 • göra dina uppgifter
 • se på filmer
 • skapa en sprattelgubbe med hjälp av enkla maskiner

 

Bedömning:

Du ska visa vad du hart lärt dig genom att:

 • räcka upp din hand och visa vad du kan om de enkla mekanismerna (muntligt)
 • skriva en redogörelse om enkla maskiner
 • skapa och lämna in din sprattelgubbe

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Enkla maskiner

Rubrik 1

På väg till att nå målen
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Tekniska lösningar
Du är på väg till att kunna ge exempel och beskriva enkla tekniska saker i vardagen och några olika delar i dem.
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker i vardagen och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Konstruera
Du är på väg till att kunna bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Dokumentation
Du är på väg till att visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: