Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uttryck och ekvationer

Skapad 2020-11-18 10:24 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Räkning med uttryck och ekvationer i kapitel 5 i Formula.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Du ska lära dig, förstå och använda begreppen variabel, uttryck, förenkla och grunderna inom ekvationslösning.

Innehåll

Inledning och syfte

Under veckorna fram till jullovet ska vi arbeta med uttryck och ekvationer. Vi kommer att ha genomgångar, enskilt arbete, praktiska övningar, par-uppgifter. Kapitlet kommer att avslutas med ett skriftligt test på slutet.

Mål med arbetet:

 • Tolka och förenkla bokstavsuttryck med och utan parentes.
 • Beräkna värdet av ett bokstavs uttryck
 • Teckna och lösa olika typer av ekvationer
 • Använda ekvationer för att lösa problem
 • Kontrollera lösningen till ekvation genom prövning

 

Viktiga begrepp i kapitlet: ekvation, förenkla, likhet, okänt tal, parentes, prövning, uttryck och variabel.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik Uttryck och ekvationer

F
E
C
A
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val och tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativa tillvägagångssätt..
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär och samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Du för utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituation samt kan ge något förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Du för välutvecklande och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begreppsförståelse
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relatera till varandra.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklande resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra,
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklande resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metodval
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: