Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk6 ht20

Skapad 2020-11-18 11:40 i Slestadsskolan Linköping
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Planering av höstterminens resterande tyskalektioner.

Innehåll

V. 47

Måndag

Vi jobbar uppdelat med digitala uppgifter(repetition inför prov) och med att träna inför att på torsdag spela in sagan.

Torsdag

Ni spelar in era scener i grupper. Är man klar kommer man att få ett häfte med repitionsuppgifter. 

V. 48

Måndag

Vi tränar inför provet, några uppgifter i boken, lite på ipaden och lite lösblad.

Torsdag

Vi tränar inför provet, några uppgifter i boken, lite på ipaden och lite lösblad.

V. 49

Måndag

Prov 1, provet kommer vara väldigt likt prov 2. Vi har två prov för att man ska få en andra chans. Endast det prov med bäst resultat används som underlag för terminsbetyget. 

Provet kommer bestå av en hörförståelse, en läsförståelse en skriftlig del och blandade uppgifter. Ämnen som berörs är; hälsningsfraser, ord som är lika svenska, färger, siffror till hundra, familjeord och klockan.

Torsdag

Ni får tillbaka era rättade prov tips på vad ni kan träna på för att prov 2 ska gå ännu bättre. Även era sagor är bedömda, och ni kan se ungefär var ni befinner er betygsmässigt. Under tiden jag pratar med er en och en, tränar man antingen på det man själv behöver inför måndag eller spelar ett spel om tysktalande länder.

V. 50

Måndag

Prov 2. Vi har två prov för att man ska få en andra chans. Endast det prov med bäst resultat används som underlag för terminsbetyget. 


Provet kommer bestå av en hörförståelse, en läsförståelse en skriftlig del och blandade uppgifter. Ämnen som berörs är; hälsningsfraser, ord som är lika svenska, färger, siffror till hundra, familjeord och klockan.

Torsdag

Ni får tillbaka era rättade prov, och erat betyg för höstterminen. Under tiden ni pratar med mig en och en ser resten på film på tyska.

V. 51

Måndag

Vi fortsätter att se på film på tyska, och svarar på några frågor om filmen.

Torsdag

En sista ”jobbig” lektion för terminen, där vi kommer gå igenom vissa delar av tysk grammatik, först en genomgång och sedan tillhörande uppgifter.

V. 52

Måndag

Vi går igenom hur vårterminen kommer att se ut. Sedan kommer ni i grupp få göra egna kahoots om tyska och/eller Tyskland. Om ni hinner bli klara, finns det andra roliga uppgifter och spel.

Torsdag

Avslutning, vi jobbar med några lösblad om hur man firar jul i tyskland och lär oss några ord kring det. Tillslut spelar vi kahoot. Tack för den här terminen!

 

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategi för lyssnande
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Kommentera företeelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: