Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt. Hållbara tillsammans. Möten.

Skapad 2020-11-18 13:32 i Lilla Gunghästen Falköping
Förskola
Hållbara möten - vårt projekt för läsåret ht 20 - vt 21.

Innehåll

Prioriterade mål:

Att varje barn ges möjlighet att utveckla

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in andra människors situation samt vilja hjälpa andra.
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenhet i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, musik och dams.
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kam påverka sin situation.

Därför är dessa mål prioriterade:

 • Barnen går från en mycket egocentrisk fas. De börjar finna intresse i och skapa relationer till andra barm. Barnen behöver få möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra.
 • pga barnens fas i utvecklingen har de oftast inte ett utvecklat talspråk när de börjar hos oss. Därför är det viktigt att barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på olika sätt. Flera av barnen har inte svenska som modersmål och behöver möjligheter att förmedla sig och göra sig förstådda.
 • Det är viktigt att barnen blir medvetna om att deras åsikter och tankar är viktiga och att de genom dem kan påverka sin delaktighet och sitt inflytande över sin utbildning.

Så här skapar vi förutsättningar för att nå målen:

Barnen kommer att erbjudas möten av olika slag som tex olika typer av material och tekniker, andra barn, föräldrar och pedagoger. De kommer att få möta olika sätt att arbeta med sitt språk som tex genom sånger, ramsor och sagor. 
Vi utvecklar vår målarateljé. Se projekt Ateljén.
Projektorn kommer att användas som ett digitalt verktyg för att skapa ytterligare dimension åt leken genom att tillsätta ljud och bild. Bygg och konstruktionsmaterial både ute och inne. Se projekt Bygg och konstruktion.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: