👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektstart grupp blå vt-21

Skapad 2020-11-18 15:19 i 103661 Förskolan Sandhamn 1 Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar samt en projektsammanfattning/avslut. Detta är grupp blås projektstart för vårterminen 2021

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

I samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

 

Skriv er projektplanering 

 

 

Välj ett projektområde

Efter höstterminens arbete med vatten och fokus på densitet  och vad som flyter och sjunker, vill vi under vårterminen 2021 rikta fokus mot begreppet temperatur kopplat till vatten. Vi vill fokusera på vattnets olika form i olika temperaturer. Fast, flytande, gas. Barnen har visat ett intresse under hösten för föremål som är kalla och varma och hur det känns mot huden.

 

 

 

Välj ut läroplansmål 2.2 (Mål som kanske tar månader eller längre tid att uppnå.)

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

 

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin reflekterande förmåga, samt sin förmåga att använda nya ord kopplade till vårt projekt och se samband mellan ord och handling. Få möjlighet att förstå att vatten vid olika temperaturer har olika form. Fast, flytande och gas (is, rinnande, ånga). Vi vill att barnen ska utveckla sin matematiska förmåga och använda sig av matematiska begrepp i sin vardag. (Tung, lätt, halvt, helt, minusgrader, plusgrader, mått)

 

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Att vatten vid olika temperatur ser olika ut och närmat sig en förståelse kring varför det ser olika ut. 

Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för vattnets viktiga funktion i världen för allt levande.

 

 

Skriv Aktivitetsplan (Hur ska området på börjas)

Vi vill starta igång projektet med att använda oss av handfatet och låta barnen få undersöka vattnet mot händerna när det blir varmt och när det blir kallt. FÅ undersöka under en tid vad som händer om man drar kranen åt det ena hållet och sedan åt det andra hållet.

 

Förslag på aktiviteter som vi under vårterminen vill erbjuda barnen

 

- Handfatet, undersöka kranen vad händer om man drar kranen åt höger respektive vänster?

- Frysa in vatten, vad händer efter några timmar.

-Ta fram is och kolla vad som händer om den är i rumstemperatur?

- Experimentera med frukt och grönt och vad dessa innehåller

- Experiment med blomma, en som vi vattnar en som vi inte vattnar - vad händer?

- Att få upptäcka hur vatten börjar koka och vad som händer

 

Utöver detta vill vi såklart ge oss ut i vår närmiljö och upptäcka vatten i olika form. Samla is och snö, förundras och reflektera. Besöka båtarna vid Värtahamnen. Använda vår gård som en miljö för olika experiment kopplade till vatten och temperatur. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18