👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2a Ind18

Skapad 2020-11-18 19:22 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Matematik
Matematik 2a 100 poäng läses under 2 terminer. Under "innehåll" hittar du länkar till läsårsplanering, samt information om anpassning och mattestuga. Som uppgifter kommer provresultaten att ligga. Bedömning kommer att ske genom ett prov på varje kapitel, samt ett kursprov, som kommer att kunna följas av elev, föräldrar och mentorer i Unikum. En mer detaljerad planering hittar du också under innehåll.

Innehåll

Matematik 2a är en kurs som omfattar 100 poäng och läses på två terminer. Vi har en lektion på 170 minuter i veckan.

 

Läsårsplanering av kursen Ma2a

Lärarens namn: Jonny Larsson 070-6835174

Kurskod: MATMAT02a

Lärobok: Matematik 5000 Röd och gul

Klass: Ind19

Elevsamverkan:

Undervisningen kännetecknas av tydlighet och god struktur för att underlätta förståelse av matematiska begrepp. Ett trevligt och öppet klassrumsklimat ska råda så alla elever ska kunna lära sig då vi diskuterar typexempel för att göra matematiken begriplig.

Uppgifterna i boken är indelade i tre nivåer vilket gör att eleverna själv kan välja sin nivå. 

I anslutning till varje kapitel görs ett kapitelprov. Uppgifterna i boken samt ett övningsprov bildar stommen till repetition inför provet. Vid behov delas extrauppgifter ut.

För ett godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på alla kapitelproven samt att eleven visar kvaliteter som motsvarar godkänd nivå på kursprovet.

Planeringsförslag till Ma2a

Planeringsförslaget utgår från att 100 timmar står till förfogande för kursen Matematik 2a. I planeringen ingår tid för prov efter varje kapitel.

Elever som vill arbeta med fördjupningsavsnitten får göra det under den tid som ligger under övriga kapitel.

Planering Matematik 2a

Mattestuga onsdagar från vecka 36 kl 7:30-8:20 sal E250, dit är det obligatoriskt att gå om man inte är godkänd på något av våra prov. Man kan också göra omprov där om man säger till Jonny i förväg så att det finns ett prov där. Man gör endast omprov EN gång.

Läxor ges inte, utan du förväntas att följa planeringen samt själv kontrollera att du övat tillräckligt så att du har kunskaper som krävs för det betygssteg du siktar mot. Vi har skriftliga prov samt avslutar kursen med ett kursprov.

Extra stöd anpassningar: Du kan få längre tid vid provsituationerna och uppgifterna upplästa, få sitta mer ostört i klassrummet. Meddela din lärare eller mentor om önskemål. Om du behöver extra hjälp när du jobbar med matten hemma så kan du sms till mig (Jonny) så hjälper jag dig, 070-6835174.

Länkar:

 

Fredriks filmer

Matteboken.se

Dalles matte - Daniel Nilsson

Geogebra

Multiplikationsövningar