👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kap. 3 "Tid, tabeller och diagram"

Skapad 2020-11-18 19:55 i Uppsävjaskolan Uppsala
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med tid på olika sätt, läsa av och göra egna tabeller och diagram samt räkna ut medelvärde, median och typvärde. Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Arbetsområde:

Under cirka sex veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet "Tid, tabeller och diagram". 

 

Konkreta mål:

När du arbetar med det här arbetsområdet får du lära dig:

 • läsa av och ange tid
 • samband mellan olika enheter för tid
 • utföra beräkningar med tid
 • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 • hur lägesmått (medelvärde, typvärde och median) kan beräknas och användas i statistiska undersökningar
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen: kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, rekvens, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, typvärde, median

 

 

 • Begrepp:
 •  kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, rekvens, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, typvärde, median

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • läsa av och ange tid
 • se samband mellan olika enheter för tid
 • utföra beräkningar med tid
 • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 • beräkna och använda lägesmått (medelvärde, typvärde och median) i statistiska undersökningar
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begrepp.

 

Undervisning:

 • Vi kommer att:
 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 • arbeta med problemlösning i par/grupp
 • spela spel
 • göra egna undersökningar som redovisas med diagram
 • arbete med uppgifter i "Beta-boken" kap. 3.

I slutet av arbetsområdet kommer du att få göra test kring områdets olika delar. 

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

Uppgifter

 • Matematik - Exit ticket (klockan)

 • Matematik - Exit ticket

 • Matematik - Exit ticket (klockan)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6