Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Breiten Engelbrekt-Gärdets förskolor uppföljning

Skapad 2020-11-19 07:33 i 103591 Förskolan Breiten Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar vecka Ht 43-45 Vt vecka 7-9 samt en och projektsammanfattning/avslut. Det här är underlaget för uppföljning av projektet. Vi utgår från de didaktiska frågorna; Vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar över vart projektet och barnens lärande är på väg och stämmer av med projektplaneringen och planerar för hur vi ska gå vidare med undervisningen. Vilken riktning ska projektet ta nu, vilka är våra nästa steg? Titta tillbaka i dokumentationerna, lärloggarna och era planeringar.

Innehåll

Titta tillbaka på era projektplaneringar, dokumentationer, lärloggar och nyhetsbrev.

Beskriv: Vi har arbetat med ljud under denna termin. Vi har gjort olika ljudaktiviteter, ljudexperiment samtalat om olika begrepp och skapat instrument med olika ljud i olika tekniker.

 

Vilka händelser vi pedagoger har uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning

  • -Gått i olika sorts tunnlar för att undersöka eko, lyssnat på olika sorts ljud både inspelat och skapat av oss, jämfört olika ljud högt/lågt starkt/svagt

Vilka olika material och undersökningar barnen har fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll

  • -Barnen har skapat olika ljud med naturmaterial som pinnar, grus sand, löv mm, skapat instrument med olika sorters ljud med hjälp av pinnar, kapsyler, gummiband, snöre, målarfärg mm

Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål,

  •  -Konstruerat olika sorts instrument och spelat in ljud, träna på att lyssna efter olika sorts ljud, måla till musik, skapat ett djur/ljudmemory, spelat djur/ljudmemory, skapat burktelefoner, barnen har provat på olika sorts experiment

Hur vi på olika sätt har stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor.

  • -Erbjudit samma aktiviteter/material vid många olika tillfällen, vi reflektera tillsammans med barnen över det vi hört och varit med om, entusiasmera/uppmuntra till samarbete och ny kunskap som dom har inhämtat  
  • Stämmer planeringarna överens med de målen som ni hade i projektplaneringen?

-Vi har följt och genomfört det mesta i vår planering. Barnen kommer med egna idéer och önskemål på aktiviteter utifrån det vi redan har gjort.

Vilka målområden går vi vidare med? 

Vi fortsätter med de mål vi har med inriktning fysikaliska fenomen (ljud) för att senare under vt-21 rikta in oss på mer kunskaper om växter och djur.

 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen  erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Exempel:

ljud/se ovan

rörelse/ljudlekar, dans, promenader varje dag, rörelselekar, hinderbanor, stafetter mm 

 volym/fylla i vattenglas, förpackat ljud

teknik/konstruera instrument

 

 

 

 

 

 

Exempel:

Antal/Barnen räknar varje dag antal bilar, kastanjer, del av smörgås, mm mm

Former/kastanjemandala, skapat mandala med olika sorts material, skapat former med sina egna kroppar mm mm

Mönster/höstlövskonst/mönster, mandala mm mm

Klassificering/naturmaterial, färger, bestick mm mm

Storleksförhållanden/ sortera naturmaterial tex kastanjer, kamraters storlek och ålder 

Siffror/räknar, skriver, jämför

Exempel:

Nya begrepp och ord/Genom ljudprojektet tex eko, decibel, akustik

 

Samtal -lyssna -dialog/Vid alla situationer varje dag, samlingar, matbord, av/påklädning, bokprat, sagoteringar mm mm

Beskriva/Sina känslor, saker, böcker, föremål vid samlingar, matbord, på promenader mm mm

Återberätta/Händelser de varit med om, sagoteringar, böcker/filmer de sett, saker dom gjort

Rimma/Vid samlingar, matbord, promenad, sagor mm mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: