Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Breiten Yngre barn Engelbrekt-Gärdets förskolor uppföljning

Skapad 2020-11-19 07:37 i 103591 Förskolan Breiten Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar vecka Ht 43-45 Vt vecka 7-9 samt en och projektsammanfattning/avslut. Det här är underlaget för uppföljning av projektet. Vi utgår från de didaktiska frågorna; Vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar över vart projektet och barnens lärande är på väg och stämmer av med projektplaneringen och planerar för hur vi ska gå vidare med undervisningen. Vilken riktning ska projektet ta nu, vilka är våra nästa steg? Titta tillbaka i dokumentationerna, lärloggarna och era planeringar.

Innehåll

Titta tillbaka på era projektplaneringar, dokumentationer, lärloggar och nyhetsbrev.

Beskriv:

 

  • Vilka händelser vi pedagoger har uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning

           -  Vända på stenar och grenar, undersökt vad som finns under där.

           -  Olika former och mönster på insekterna/djuren och växterna. 

           -  Räknat antal ben på insekterna/djuren, blad, kastanjer etc.

           - Legat på marken och kollat på molnen som rör sig, eller träden som har svajat i vinden. 

           - Tittat på vattenpölar som rör sig och blad som har åkt kring som båtar på ytan.

 

  • Vilka olika material och undersökningar barnen har fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll.

          - Tagit in naturmaterial till förskolan som vi har undersökt.

          -  Sånger om insekter, naturen etc

          - Faktaböcker för barn mellan 1-3 år som rör naturen och insekter/djur. 

          - Tittat på miniserier som rör det aktuella djuret/insekten/naturen. 

          - Webbägget har vi använt och projicerat olika föremål på väggen som vi sedan har samtalat kring.  

          - Sökt fakta tillsammans via google kring olika frågeställningar som barnen har haft. 

          - De tecken som vi kan har vi försökt att använda tillsammans med barnen. 

  • Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål

          - Djurens/insekternas olika uppsättningar, här menar jag att barnen har varit väldigt intresserade av hur djuren/insekterna är

             uppbyggda, hur många ben de har, har de vingar, vilken färg har de etc. Så detta har vi gett barnen möjlighet att undersöka genom                  att använda oss av faktaböcker, googla oss fram till olika bilder på djuren/insekterna, sett olika miniserier om det aktuella     

             djuret/insekten och använt webbägget för att .  

           - I skapandet har vi använt oss av olika material och uttrycksformer.

           - Vi har diskuterat olika antal, jämför djuren/insekterna emellan vilka djur/insekter har lika många ben etc. 

           - Vi har diskutera olika färger.

 

  • Hur vi på olika sätt har stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor. 

    Det som har varit viktigt för oss är att projektet ska ta tid, barnen ska få möjlighet att under en längre tid få samtal, reflektera och utforska de olika djuren/insekterna tillsammans med oss pedagoger. Vi som pedagoger har under projektets gång varit lyhörda för barnens tankar och funderingar och lyft dem i olika gruppkonstellationer. Barnen har sinsemellan pratat mycket med varandra när vi har varit i våra små projektgrupper. Här har barnen tillsammans bland diskuterat antalet ben på en nyckelpiga dels på sin egna bild men även på bilden som vi har haft som diskussionsunderlag. Barnen pekar gärna på sina bilder som vi har satt upp på vår dokumentationsvägg, där har jag ritat en humlan, kommer du i håg när vi tittade på filmen om humlan Hanna, och alla hennes syskon.  

  • Stämmer planeringarna överens med de målen som ni hade i projektplaneringen?

          Ja, till viss del stämmer målen. Men det som barnen tidigare visade intresse för, hur djuren/insekterna bor lämnade de ganska snabbt 

         och började prata mycket om hur djuren/insekterna är uppbyggda, hur många ben har de, har de vingar, vilken färg har de? 

 

       Vilka målområden går vi vidare med? (Lpfö 18)

    - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt 

      för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

    - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur

       samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.  

       

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap- biologi

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Plantera- Kastanjer

Undersöka insekter med hjälp av webbägg.

testat att rulla kastanjer, från en höjd, vad händer då?

Testa att föra in naturmaterial i leken med play do lera. 

Vad händer med insekter och växter när årstiderna ändras. 

 

 

 

 

 

 

 

Antal

Mönster 

Klassificering

Storleksförhållanden

 

Nya begrepp och ord

Nya tecken (TAKK)

Peka

Samtal -lyssna -dialog

Beskriva

Återberätta

Rimma 

Projicering 

Dokumentation

Dans 

Sång

Play do 

Rörelseglädje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: