Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering för Stjärnan V. 47-51

Skapad 2020-11-19 08:06 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
Gör en sista veckoplanering för Stjärnan 2020

Innehåll

Under vecka 47 kommer vi arbeta vår sista vecka med våra grupper väpplarna och solstrålarna innan lite juluppehåll.

Vi planerar att ägna oss en hel del åt att göra och skapa julpyssel tillsammans på avdelningen under december månad. Vi ska påbörja att öva in några lucia- och julsånger för ett litet luciafirande som vi kommer ha själva, barn och pedagoger på Stjärnan. Vi kommer också att följa en serie under december som kallas ”djuren på djuris.” Den handlar om känslor och värdegrund. Det passar väldigt bra att avsluta höstterminen med denna eftersom vi arbetat mycket med värdegrund och normer för hur man är en bra kompis, samt hur man kan känna inombords vid olika situationer som kan ske. 

Vi fortsätter använda oss av TAKK som komplement i vår kommunikation med varandra för att gynna den språkliga utvecklingen för varje enskilt barn på avdelningen.

Lärpaket: Vi arbetar kontinuerligt med vårt lärpaket ”boksamtal och kapprumsbibliotek” och kommer fortsätta att göra det med högläsning där vi varierar vår högläsning och använder oss av både vanliga böcker och digitala verktyg med appar som Polyglutt till vår undervisning. Vi samtalar om de böcker vi har läst och barnen får samtala och reflektera över dilemman och situationer som händer i böckerna som de också kan koppla samman med egna erfarenheter. Vi har också påbörjat att låta barnen måla något som de fångades av ur boken få ge uttryck på fler sätt än bara det kommunikativa. Det här uppskattades verkligen och är något vi kommer fortsätta att arbeta med. Kapprumsbiblioteket arbetar vi fortfarande med att planera och hoppas kunna starta upp detta inom kort.

Vi kommer också att fortsätta att vara ute så mycket vi kan och även där skapa stunder för lärande tillsammans. 

/Camilla, Julia och Ninna

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: