Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-11-19 07:47 i T1-skolorna Linköping
Grundskola 6 Svenska Historia Svenska som andraspråk
Hur kommer det sig att Sverige blev ett av Europas stormakter? Vilka kungar levde under denna tid? Hur påverkades egentligen Sveriges befolkning av alla krig?

Innehåll

 

 

Innehåll/Syfte:

Temat vi kommer att arbeta med är stormaktstiden. Vi kommer att prata om de olika kungar som styrde i sverige under perioden samt hur krig och kungavälde påverkade Sverige och Sveriges befolkning. 

 

Arbetssätt/Undervisning:

 

Repetition kring Vasatiden, läsning och gemensam diskussion. 

Förtest

Begreppslista

Introduktion och film. 

Arbete med högläsning kring temat där vi också diskuterar innehållet i helklass.

Läsförståelse kopplat till texter. 

Källkritik. Genomgång och exempeluppgifter. 

Power point om stormaktstiden i par. 

Eftertest.

 

 Källor som vi kommer att använda:

Puls, historia.

Internet.

Studi

So-rummet

 

 

Tidsåtgång:

V.47-v.51

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: