Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK - Tal åk 8

Skapad 2020-11-19 08:17 i Gislövs skola Trelleborg
Matte Direkt år 8 kap 1
Grundskola 8 Matematik
Matte Direkt åk 8 Tal avsnitt 1

Innehåll

"Matte Direkt 8" kapitel 1


* Tiosystemet
* Multiplicera med ett positivt tal mindre än 1
* Dividera med ett positivt tal mindre än 1
* Tal som är mindre än noll, negativa tal
* Potensform

Diagnos på lektion
Skriftliga prov utan och med miniräknare

Kunskapsmål

När du studerat detta området ska du kunna:

  • multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1
  • förklara vad ett negativt tal är
  • addera och subtrahera negativa tal
  • skriva tal i potensform

 


Följande begepp ska du förstå:
Siffror, tal, negativt tal, potens, potensform, bas och exponent

 

Matriser

Ma
TAL MD 8 kap1

Problemlösning

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
E
C
A
Jag förstår problemet och löser det med viss hjälp
Jag förstår problemet och löser det på egen hand
Jag har flera strategier/metoder för att lösa problemet och kan välja vilken som är lämpligast för problemsituationen
Jag har en idé för att lösa problemet men jag löser det inte fullt ut
Jag har en fungerande strategi/metod för att lösa problemet
Jag kan motivera vald metod

Procedur

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
E
C
A
Jag behöver viss hjälp att välja lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Jag väljer metod som är lämplig för mitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Jag väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat

Begreppsförståelse

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
E
C
A
Jag kan använda matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet
Jag använder matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer
Jag kan se samband mellan matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt

Kommunikation

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
E
C
A
Min redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen
Min redovisning är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras
Min redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig
Oftast använder jag ett vardagsspråk men även enstaka matematiska uttryck förekommer
Jag använder det matematiska språket på rätt sätt, men en del vardagsuttryck förekommer
Jag använder det matematiska språket på ett tydligt och korrekt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: