Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare åk 8

Skapad 2020-11-19 08:32 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vad passar bättre i mörkret än att rikta ljuset mot deckargenren. Nu är det dags att påbörja momentet deckare som är en genre som uppstod tidigt i litteraturens värld och har sedan över tid förändrats och påverkats dels av samhället och utan oss läsare och skribenter. Så låt oss nu bli en del av detta! Vem vet kanske finns vår nästa Agatha Christie bland oss?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Centralt innehåll:

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Varför är detta viktigt för oss:

En del av den litteratur och de filmer som ni tar del av idag är olika typer av spänningshistorier och deckare. Genom att analysera och förstå genren så ger det oss en möjlighet att få syn på vår samtid, dvs det som finns och händer runtomkring oss själva och i samhället.

 

Utmaning: För vem ska vi producera våra verk för? 

 

 

Hur ska vi arbeta?

  • Föreläsningar
  • Litteraturläsning
  • Lyssna på poddar
  • Grupparbete
  • Samtal
  • Eget skrivande
  • Film

 

 

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du kommer att kunna välja redovisningsform på din fördjupning och vem som ska vara mottagare till ditt verk

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du ska aktivt delta i samtal, läsa litteratur, skriva egna texter och göra ett förhör på deckargenrens historia.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

-          Se Google: Kalender och Classroom 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Deckare åk 8

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsförståelse
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsförståelse
Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skrivande
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du kan förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att använda olika strategier.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du kan på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att använda olika strategier.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du kan ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att använda olika strategier.
Samtal
Du kan samtala om och diskutera genrens struktur, innehåll och budskap genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera genrens struktur, innehåll och budskap genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera genrens struktur, innehåll och budskap genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: