Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En storartad utveckling

Skapad 2020-11-19 08:37 i Allerums skola Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 5 Biologi
Från det att tiden på jorden startade, för ungefär 3,5 miljarder år sedan, har det utvecklats många olika djur och växter. Dessa har fått anpassa sig till olika livsmiljöer för att kunna överleva. Hur det hela gått till och vilken roll människan har i det här får du lära dig mer om i vårt kommande arbetsområde "En storartad utveckling". Vi ska också läsa om olika forskare t.ex. Charles Darwin och Carl von Linné. Vi kommer även att lära oss om olika djurgrupper och vad som kännetecknar dem samt hur man kan sortera djuren genom att titta på likheter och skillnader.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

... Du ska lära dig om hur olika arter av djur och växter har uppstått och hur de grupperas samt hur de anpassat sig till olika livsmiljöer. Du kommer få bekanta dig med begrepp som naturligt urval, överproduktion, konkurrens, evolution och mutation. Vi kommer även att möta två kända biologer och deras arbete och fundera kring varför deras arbete är viktigt för oss idag.

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att...

...använda kunskaper om utvecklingsläran (Darwins teorier) och visa på olika samband där utvecklingsteorierna kan beskrivas och hur djur och växter anpassat sig till olika livsmiljöer, samt hur man kan gruppera och sortera dem (Linné).

...genomföra systematiska undersökningar och dra slutsatser utifrån resultaten.

...berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.

Under arbetet med detta område kommer du att...

...på naturskolan genomföra två olika fältstudier där du letar upp smådjur och identifiera dem.
 
...se på filmer och läsa texter enskilt och i grupp samt anteckna det viktigaste från dem.
 
...arbeta i lärgrupp, axelpar och expertgrupp.
 
...få välja ett djur och ta reda på fakta om dess evolution, vilka djur tro man att det utvecklats från, hur har det anpassat sig till sin miljö m.m.
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

...genomför fältstudierna och identifikationen av djuren. (Kan du följa enkla instruktioner och till stor del klara dig själv eller behöver du hjälp med att förstå vad du ska göra. Fokuserar du på att göra rätt saker).

...söker naturvetenskaplig information och använder olika källor. (Vilka sidor/böcker använder du och varför. Använder du flera källor eller nöjer du dig med ett få tal...).

...hur du använder informationen för att skapa en faktatext om ett djur och dess evolution. (Skriver du en faktatext som är lätt att ta till sig informationen i. Är din text en fakta text eller har den någon annan form ex. berättelse).

Matriser

Bi
En storartad utveckling

En storatad utveckling

Ny nivå
Genomföra fältstudier
Hur väl du kan följa och genomföra en fältstudie utifrån en given planering. Hur väl du kan bidra till att formulerar frågeställningar och förbättra planeringen. Även hur väl du kan använda utrustningen.
Har ännu inte uppnått eller visat detta.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Söka naturvetenskaplig information
Hur väl du kan söka upp information och hur väl du avgör vilka och hur många källor du ska använda
Har ännu inte uppnått eller visat detta.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Skapa en faktatext
Hur väl du kan använda din information till att skapa en väl anpassad faktatext.
Har ännu inte uppnått eller visat detta.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologins begrepp
Här visar du din kunskap om de begrepp vi lärt oss genom hur du använder dem i diskussioner och faktatext.
Har ännu inte uppnått eller visat detta.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: