Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I Babblarnas hus

Skapad 2020-11-19 08:40 i Hagen Storfors
Förskola
Vi går vidare i vårt språkutvecklande arbete med Babblarna på avdelningen och fortsätter med boken I Babblarnas hus.

Innehåll

Syfte: I vår nästa Babblarbok, bjuds vi in på spännande äventyr när vi får se vad Babblarna gör i sina hus. Boken fokuserar på begreppet Vad? Alla Babblarfigurer gör något i boken som börjar på samma språkljud som deras eget namn tex Doddo-duschar, Babba- badar osv. Vi introducerar också barnen i att prova att dramatisera tillsammans. När vi dramatiserar lockas barnen att härma- och genom att härma ges barnen möjligheter att lära sig nya saker. 

Metod: Högläsning, sång, musik, dans och drama.  Barnen kommer att ges möjlighet att använda digitala verktyg. 

Exempel på aktivitet: Vi fotograferar när vi tillsammans med barnen dramatiserar den enkla handlingen (barnen diskar, badar, dansar mm.) Sedan är barnen  med att prova att scanna, skriva ut bilder och text, kopiera och på ett enkelt sätt skapa en EGEN bok till förskolan.

Vi sjunger en sång, kopplad till bokens innehåll, där alla babblarnas aktiviteter och språkljud finns med.

Tidsplan: Vi arbetar med och runt I Babblarnas hus, så länge som vi känner att vi kan tillföra ideér som gör att barnen är intresserade och kan utmanas till nya kunskaper. Sedan går vi vidare till nästa bok.

Dokumentation: Sker i varje barns lärlogg och vårdnadshavarna får information runt vårt arbete via Babblarbrev på Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: