Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Beta kapitel 3 och 4

Skapad 2020-11-19 09:09 i Österskärsskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Matematik
Kapitel 3 handlar om tid och statistik. I kapitel 4 får du lära dig mer om numerisk räkning.

Innehåll

kapitel 3 kommer du att få lära dig mer om:

 • räkna med tid
 • koordinatsystemet
 • tabeller och diagram
 • linjediagram och cirkeldiagram
 • medelvärde och typvärde
 • median

kapitel 4 kommer du att få lära dig mer om:

 • addition och subtraktion med uppställning
 • multiplikation med uppställning
 • kort division
 • multiplikation med 10, 100 och 1 000
 • division med 10, 100 och 1 000

Till varje kapitel tränar vi även olika matematiska begrepp, problemlösning, resonemang och kommunikation.

Du kommer att få lösa uppgifter i matematik Beta digital. Den hittar du när du loggar in på Skolon (skola.osteraker.se). Vid varje veckoplanering gör du två nivåer.

 • BAS och ETT
  eller
 • ETT och TVÅ
  eller
 • TVÅ och TRE

Du kommer även att få lära dig genom genomgångar, filmer samt olika aktiviteter i form av till exempel spel eller laborationer. 

För att ta redan på om du kan det grundläggande i kapitlet får du göra en diagnos. Behöver du sen träna mer efter diagnosen kommer du att få göra den i kapitlet Träna. När du är klar med eventuella träna-uppgifter fortsätter du med avsnittet Utveckla

I slutet av varje kapitel en Sammanfattning. Det är en kort sammanställning av begrepp och metoder i kapitlet.

Efter kapitel 3 och 4 kommer du att få göra ett skriftligt prov. 

Matriser

Ma
Matematik Beta kapitel 3-4

Har ännu inte visat kunskap.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven har ännu inte visat kunskaper för att nå godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
Eleven har ännu inte visat kunskaper för att nå godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Eleven har ännu inte visat kunskaper för att nå godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven har ännu inte visat kunskaper för att nå godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven har ännu inte visat kunskaper för att nå godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: