Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa år 7-9 - Träningsformer

Skapad 2020-11-19 09:15 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Eleven får inom detta arbetsområde möjlighet att prova på olika former av fysisk träning inom såväl kondition, styrka och rörlighet. Eleven kommer att få möjlighet att fördjupa sin kunskap och diskutera/resonera inom kondition, styrka och rörlighet.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 

 • Utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka och rörlighet.
 • Eleverna ska träna sina grundläggande och sammansatta motoriska rörelser i kombination med olika träningsformer.
 • Eleverna ska kunna göra riskanalys och förebygga skador vid fysisk aktivitet. 
 • Eleverna ska få möjlighet att lära sig ord och begrepp för att kunna bredda sitt ordförråd när vi samtalar om elevens upplevelse av träning. 
 • Eleverna ska kunna resonera och diskutera vad träning innebär och hur man kan träna på olika sätt. 
 • Elevens ska kunna resonera kring hur arbetsställningar och belastning vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning. 

Så här ska vi arbeta....

 • Eleven ska få prova på olika träningsformer för kondition, styrka och rörlighet
 • Eleven kommer att få träna grundmotoriska färdigheter, rumsuppfattning etc. 
 • Eleverna får bl. a. träna på tekniska inslag och olika svårighetsgrad.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Använder din kropp och hur väl du anpassar dina rörelser till aktiviteten.
 • Resonerar och diskuterar olika träningsformer och dess innehåll. 
 • Kan förebygga/minimera risken för skador. 

Utvärdering

 • Arbetsområdet utvärderas kontinuerligt under lektionstillfällena. En större utvärdering genomförs vid terminens/läsårets slut.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: