👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mode och Trender Åk9

Skapad 2020-11-19 09:18 i Hallsta skola Norrtälje
Eleverna får lära sig mer om mode och trender. Hur har modet sett ut, hur ser det ut idag. Vi tittar på kroppsideal, knasigt mode och extremt mode som skadar kroppen. Eleverna får göra moodboards/inspirationskollage, och slutligen designa och skapa sitt egna plagg.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Under åk 9 arbetar vi till stor del med mode och trender i textilslöjden. Vad är mode? Hur såg det ut när dina lärare var i din ålder? Kan man skapa sitt eget mode?

Innehåll

Vad är mode? Hur såg modet ut när dina lärare var i din ålder? Kan man skapa sitt eget mode?

I åk 9 kommer vi till stor del jobba med mode.

Vi kommer titta på hur mode och trender har sett ut i olika tider, olika kroppsideal, knasigt mode och extremt mode som faktiskt kan skada kroppen.

Ni kommer att få göra ett moodboard/inspirationskollage, för att sedan gå vidare med det för att skapa ditt eget plagg, som du själv har designat.

Man har möjlighet att göra ett plagg inför avslutningen i åk 9, om man vill.

 

Uppgifter

 • MOODBOARD

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9