Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: 1700 och 1800-talet

Skapad 2020-11-19 09:51 i Olseröds skola Kungälv
Grundskola 4 – 6 Historia
Innehåll och bedömning i historia: 1700-1850-talet (Frihetstiden och den gustavianska tiden)

Innehåll

Vad vi kommer att arbeta med:

- Jordbrukets utveckling och vad det fick för konsekvenser för människorna 

- Hur handeln utvecklades mellan Sverige och andra delar av världen 

- Orsaker till att befolkningen växte och vad det fick för konsekvenser för Sverige

- Viktiga personer (t ex drottningar, kungar, vetenskapsmän) och vad de har betytt för vår tid

- Hur politiken såg ut på 1700-talet och 1800-talet (parlamentarism, nya lagar, kungligheter, “hattarna och mössorna”)

 

Hur vi kommer att arbeta:

- Läsa och lyssna på faktatexter

- Se på videor

- Arbetsblad med fakta- och reflektionsfrågor

- Diskussioner i par och grupp

- Göra en inlämningsuppgift utifrån olika frågor (text eller video)

 

Det här kommer jag att ta med i min bedömning:

- Din delaktighet under lektionerna (uppgifter, diskussioner).

- Din individuella inlämning (text eller video)

 

Målet med arbetsområdet är att du ska:

- Utveckla kunskaper om livet under 1700-talet och 1800-talet, viktiga personer och händelser.

- Träna på att resonera om orsaker och konsekvenser t ex till att befolkningen växte eller hur politiken utvecklades.

- Förstå och använda dig av några historiska begrepp.

- Jämföra och resonera om likheter och skillnader mellan 1700-talet-1850-talet och nutiden.

- Undersöka historiska källor och hur de kan användas för att få reda på information om förr.

 

Viktiga begrepp

Frihetstiden

Gustavianska tiden

Parlamentarism

Politiska partier

Envälde

Export

Import

Konsekvens

Orsak

Likhet

Skillnad

Grundlagar

Kultur

Jordbruk

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: