👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mini Röris

Skapad 2020-11-19 09:55 i Skogsgårdens förskola Östersund
Förskola
Mini Röris är ett rörelsepass, från Friskis och Svettis, som vi på Formsidan, Grönnen genomför varje fredag förmiddag. För att få röra på kroppen och få uppleva rörelseglädje.

Innehåll

Vad: 

Varje fredag förmiddag har vi Mini Röris, olika rörelsepass på CD från Friskis och Svettis. De olika passen innehåller instruktioner hur vi ska göra de olika rörelserna tillsammans med barnen. Varje pass är på ca 20min och avslutas med avslappning.

Vilka är med:  

Alla barn på Formsidan, alla är med utifrån sina förutsättningar. Men även barnen på Färgsidan kommer att få chansen att vara med på Mini Röris. Det är också viktigt att  pedagogerna är aktiva och delaktiga, så att vi är goda förebilder.

Syfte: 

Passen syftar till att ge barnen rörelseglädje, ny energi och pulshöjning, men också träning av motorik, kroppsuppfattning, koncentration, uppmärksamhet och avslappning samt riktningsbegrepp, lägesbegrepp och rumsuppfattning. Under passet kommer barnen att få arbeta med hela kroppen. Att röra på sig och få utlopp för sin energi leder även till att barnens förmåga att koncentrera sig ökar. Det är viktigt att vi har roligt tillsammans och att barnen får känna hur skönt det är att röra på sig samt förstå att det är viktigt att aktivera kroppen.

"För att barn ska få utlopp för sin energi. Eller för att pigga upp tröttisar och öka koncentrationen. För att hjälpa vuxna att bli bra förebilder. Och inte minst: För att skapa större gemenskap. Det är de viktigaste tankarna bakom Röris och Mini-Röris."(Friskis och Svettis,https://www.friskissvettis.se/Rorisochminiroris/Tankarnabakom, 2021-02-04)

 

Vilket lärande vill vi ge barnen:

 

- Barnen ska få utlopp för sin energi

- Barnen ska få möjlighet att utveckla motorik, koordinationsförmåga.
- Barnen ska få bättre kroppsuppfattning och förstå vikten av att ta hand om kroppen så den mår bra 
- Barnen ska få röra på sig, att röra på kroppen ökar koncentrationsförmågan   
- Barnen ska få se en vuxna tar del av aktiviteten, visar förebild 
- Aktiviteten skapar gemenskap i gruppen, öva på samarbete i rörelserna/övningarna
- Barnen ska få möjlighet att följa instruktioner.

Genomförande:

Varje fredag vid ca 9.00 samlas vi i lekhallen, efter att ha hjälpts åt att plockat bort kuddar, madrassen, rutschkanan, mm. Vi samlas i en ring på golvet och startar Mini Röris passet. Vi följer instruktioner till passets olika rörelser och efter passet avslutar vi med att har en fruktstund.

Aktiviteter:

Vi har tre olika Mini Röris pass 3,4 och 5.

Hur dokumenterar vi aktiviteterna: 

Vi dokumenterar i unikums lärlogg, detta för att synliggöra det pågående arbetet på avdelningen. Fota för att ha som reflektionsmaterial

Utvärdering/reflektion: 

Utvärderar några lärtillfälle, noterar varje barns lärande. Pedagoger delger varandra vad de sett i arbetet med grupp

Hur går vi vidare: 

Under arbetets gång är vi lyhörda på vad som intresserar barnen, tar vara på barnens egna tankar, funderingar och önskemål, för att utveckla arbetet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18