Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen ht21 & vt 21 åk8

Skapad 2020-11-19 10:38 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Biologi

Innehåll

 

 

Pedagogisk planering för Människokroppen, Bi åk8

 

Syfte

Under detta arbetsområde ges du i första hand möjlighet att:

·         Fördjupa dina kunskaper om olika organ och organsystem samt hur de samverkar.

·         Använda biologiska begrepp som t.ex. matspjälkning, blodomlopp, immunförsvar mm

·         Utveckla din förmåga att söka vetenskaplig information från olika källor och vara källkritisk.  Kunna skriva texter utifrån informationen. 

·         Utveckla din förmåga att delta i diskussioner samt ta ställning med motivering i olika frågor som rör hälsa.

 

Centralt innehåll:

 

·         Celler, vävnad och organ

·         Skelettet och muskler

·         Näringsämnen och hälsa

·         Matspjälkningen

·         Andning och lungor/Utsöndringsorgan

·         Blodomlopp och hjärta

·         Kroppens försvar

·         Hjärnan och nervsystemet

 

Genomförande

Du kommer att få ta del av genomgångar och filmer kring det centrala innehållet. Du kommer att få träna din förmåga att ta ställning med motivering kring frågor om hälsa.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att delta aktivt i diskussioner samt andra lektioner.

Vi kommer även ha två olika kunskapsredovisningar (kanske tre – bestäms senare):

·         Ett skriftligt prov ons den 16/12 där du fram för allt visar dina kunskaper om olika organsystem samt hur de samverkar.

·         En inlämning (faktauppsats) där du ska söka information och sedan ta ställning kring en fråga med motivering.

·         Ett praktiskt prov i form av en laboration. (Detta bestämmer vi sen beroende på hur läget med Covid blir)

 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att

·         Använda begrepp och kunskaper för att beskriva och förklara olika samband i människokroppen genom att ge exempel och beskriva kroppens olika organ och organsystems funktioner.

·         Söka relevant information från olika källor och vara källkritisk.

·         Skriva texter som är anpassade till din uppgift

·         Ta ställning med motivering kring frågor om hälsa

·         Föra underbyggda resonemang kring människokroppens byggnad och funktion med hjälp av biologiska begrepp. Helt enkelt förklara hur olika organsystem som t.ex. blodomloppet fungerar och hur det samverkar med andra organsystem som t.ex. matspjälkningen. 

 

Preliminär veckoplanering

 

Vecka

Lektionsplanering

Lektioner samt Läxa

 

47

Fräscha upp minnet från tidigare biologi!

Sockerfilmen och diskussionsfrågor

Vad behövs för att leva?

 

 

48

 

Cell, vävnad, organ och organsystem

Muskler och skelett

OBS! En lektion för att träna inför labbrapport i neutralisation sen gör vi labben i halvklass.

Instuderingsfrågor

1 – 14

Läs på dina anteckningar

 

49

 

Matspjälkning

Näringsämnen

 

Instuderingsfrågor

15 – 20

Läs på dina anteckningar & Studi

 

50

Andning

Blodomlopp

Lab: Blodomlopp

Instuderingsfrågor

21 – 43

Läs på dina anteckningar & Studi

 

51

Lab: Dissekera hjärta

Repetition

Skriftigt prov: onsdag 16/12

Träna inför prov

52,53 och 1

 

Jullov

 

 

 

 

2

 

Måndag: studiedag

Utsöndringsorgan

Kroppens försvar

Instuderingsfrågor: 44 – 59

Läs på dina anteckningar & Studi

 

3

Nervsystemet och hjärnan

Hormoner

Instuderingsfrågor: 60 - 78

 

4

Inlämningsuppgift Hälsa

Enskilt arbete

Arbeta på din inlämnings-uppgift.

 

5

Inlämningsuppgift Hälsa

Enskilt arbete

Arbeta på din inlämningsuppgift.

För feedback på arbetet skicka till mig senast måndag den 8/2.

 

6

Inlämning av uppgift Hälsa.

Deadline för Inlämning: måndag 15/2.

Arbeta på din inlämningsuppgift.

Deadline för Inlämning: måndag 15/2.

 

Matriser

Bi
Människokroppen åk 8

Kunskaper (skriftligt prov)
Du visar grundläggande kunskaper om människokroppen genom att ge exempel och beskriva kroppens olika organ och organsystem funktion med viss användning av biologiska begrepp.
Du visar goda kunskaper om människokroppen genom att förklara och beskriva kroppens olika organ och organsystem funktion och samverkan med relativt god användning av biologiska begrepp.
Du visar mycket goda kunskaper om människokroppen genom att förklara och beskriva kroppens olika organ och organsystem funktion och samverkan med god användning av biologiska begrepp.
Faktauppsats - Söka information
Söka information och använda informationen till att skapa texter.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor. Du är källkritisk dvs., resonerar kring källornas trovärdighet på ett enkelt sätt. Du använder dig av informationen till att skriva enkla texter med egna ord.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor. Du för utvecklade och underbyggda resonemang om källornas trovärdighet. Du använder dig av informationen till att skriva utvecklade texter med egna ord, med relativt god anpassning till uppgiften.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet. Du använder dig av informationen till att skriva välutvecklade texter med egna ord, med god anpassning till uppgiften.
Faktauppsats - Fakta, argumentation och ställningstagande
Du resonerar kring faktan du tagit reda på genom att visa att du kan se saken från olika perspektiv. Du kan ta ställning med en enkel motivering och visar på tänkbara konsekvenser av ditt ställningstagande. (Jag tycker att … eftersom.... Det skulle kunna leda till ...)
Du har med relevant fakta och du resonerar kring faktan du tagit reda på genom att visa att du kan se saken från olika perspektiv och du har en diskussion som leder mot ett ställningstagande. Du kan ta ställning med utvecklade motiveringar och visar på tänkbara konsekvenser av ditt ställningstagande. (Jag tycker att … eftersom.... Det skulle kunna leda till ...)
Du har med relevant fakta och har inte utelämnat viktig information. Du resonerar kring faktan du tagit reda på genom att visa att du kan se saken från olika perspektiv och du har en diskussion som du fördjupar och som leder mot ett ställningstagande. Du kan ta ställning med välutvecklade motiveringar och visar på tänkbara konsekvenser av ditt ställningstagande. (Jag tycker att … eftersom.... och … Det skulle kunna leda till … Det skulle också kunna led till att … )
Ev. Laborationsförmåga
Du genomför laborationer på ett säkert sätt. Du bidrar till att planera laborationer som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar enkla slutsatser. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur laborationen kan förbättras. Du gör enkla dokumentationer av laborationer.
Du genomför laborationer på ett säkert sätt och använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt. Du planerar laborationer som efter lite bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag på hur laborationen kan förbättras. Du gör utvecklade dokumentationer av laborationer.
Du genomför laborationer på ett säkert sätt och använder utrustningen på ett rätt och effektivt sätt. Du planerar laborationer som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet genom att hitta felkällor i laborationen och ger förslag på hur laborationen kan förbättras. Du gör välutvecklade dokumentationer av laborationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: