Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pomperipossa

Skapad 2020-11-19 10:48 i Västerbo förskola Eslöv
Förskola
Ämnesövergripande arbete som utgår ifrån ”Sagan om Pomperipossa”.

Innehåll

Vad?

Vi arbetar ämnesöverskridande med Sagan om Pomperipossa.

Språk; vi vill ge barnen ett nyanserat språk och hjälpa barnen bemöta det i dess olika strukturer.

Lek; ge barnen verktyg för att bli goda lekare.

Matematik; ge barnen ett matematiskt vardagstänk

Det digitala i vardagen; göra barnen källkritiska

Barnkonventionen; göra barnen medvetna om sina rättigheter gentemot vuxnas skyldigheter

Månadens grönsak; göra barnen medvetna och nyfikna gällande månadens grönsak

 

Hur?

Genom sagoberättande, gestaltande, digitala läromedel och reflelektion- och dokumentationstillfällen.

 

Vem?

Befintliga barngruppen

 

När?

Förmiddagar under veckan

 

Varför?

Vi får in många fokusområden i detta arbetssätt samtidigt som det finns en röd tråd för barnen att följa (pomperipossa) samt att det är ett intresse hos barnen.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: