Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten

Skapad 2020-11-19 11:27 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Luft och vatten är förutsättningar för liv och behövs för att du ska kunna leva. Under detta arbetsområde kommer du att få utforska luft och vattens egenskaper samt fördjupa dina kunskaper genom olika experimenet.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 48 2020 till vecka 3 2021.

Förmågor och övergripande mål och riktlinjer

 • Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.
 • Eleven ska ges möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

 

Vad ska jag lära mig? 

 • Du ska känna till de olika formerna, fast, flytande och gas.
 • Du ska kunna berätta något om vattens egenskaper och om vatten på jorden.
 • Du ska veta att luft tar plats och att varm och kall luft tar olika stor plats.
 • Du ska känna till vattnets kretslopp och kunna berätta om det med stöd av en bild.

 

Hur ska jag visa det? 

Du kommer visa dina kunskaper under arbetets bl.a. gång genom samtal.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Se på filmer.
 • Göra olika experiment.
 • Ställa hypoteser.
 • Diskutera och samtala med varandra.
 • Dokumentera arbetet.
 • Jobba ensam och tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: