Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bryggan- bråk och procent

Skapad 2020-11-19 11:57 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 8 – 9 Matematik
Vad är procent? Ett annat ord för hundradel är procent. Vanligtvis skriver vi procent med procenttecknet, %. Vill vi till exempel skriva en hundradel i procent, så är det detsamma som 1 %. Vill vi skriva 13 hundradelar, så blir det 13 %.

Innehåll


Planering av arbetsområde Bråk och procent 

(Matte Direkt Bryggan) 

 

 

vecka 

område 

45 

Andel i bråkform- arbetsblad 

 

Bråktal på tallinje 

 

Jämföra bråk- arbetsblad + uppgifter i boken 

46 

Nobelvecka 

47 

Förkorta och förlänga bråk- arbetsblad 

 

Förkorta och förlänga bråk- uppgifter i boken 

 

Adera och subtrahera bråkarbetsblad + uppg. i boken 

 

Multiplicera bråk med heltal- uppgifter i boken 

 

 

48 

Beräkna delen med bråk- uppgifter i boken 

 

Beräkna delen med bråk- problemlösning 

 

Andel i decimalform- uppgifter i boken 

 

Procent-arbetsblad + uppgifter i boken 

 

 

49 

Bråk, decimal och procentform 

 

Beräkna andel i procentform 

 

Jämför med procent 

 

Beräkna delen med procent/beräkna det hela 

50 

Förändringsfaktor – uppgifter i boken 

 

Repetition inför provet 

 

Prov- bråk och procent 

 

Ränta – arbetsblad, uppg. i boken 

51 

Ränta- portfolio uppgift 

 

Ränta- portfolio uppgift 

 

 

Genomgångar 

Bråk, förläng och förkorta https://www.youtube.com/watch?v=vQ5Ru5JdKuI 

 

Titta på genomgång av jämför bråk 

 

Addera och subtrahera bråk 

 

 

Beräkna delen med procent 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: