Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

06B_MODERNISM_ht20

Skapad 2020-11-19 12:28 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Bild
I slutet av 1800 - talet ställde sig många konstnärer emot ett tidigare mer realistiskt och naturalistiskt synsätt på måleri. Nu ville man istället förändra och förbättra sin omgivning med hjälp av mänskliga upplever och fantasier. Du ska få inblick i 1900 - talets modernistiska synsätt på måleri, med hjälp av våra kända konstnärer och deras verk. Temat för arbetsområdet blir maktförhållande, sexualitet och etnicitet, du väljer ett av dem och sätter det i ett motsatsförhållande. Vi arbetar med 4 stilar inom Modernismen; impressionism, expressionism, kubism och surrealism. Du väljer frågeställning/påstående att belysa. Teknik och material väljer du efter en fördjupad kunskapsinhämtning om de olika konststilarna.

Innehåll

MÅL

Du ska kunna;
skapa berättande och informativa bilder

använda tekniker, verktyg och material

kombinera former, färger och bildkompositioner
utveckla egna idéer

välja handlingsalternativ som leder det bildskapande arbetet framåt

ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
se samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i 

bildarbetet
tolka samtida och historiska händelse i omvärlden

ARBETETS INNEHÅLL

FÖLJANDE MOMENT INGÅR


1.  INTRODUKTION - av arbetsuppgiften (läraren)
Du ska skapa 1 bilder i modernistisk stil. Du kan välja mellan tre teman för dina bilder

MAKTFÖRHÅLLANDE, SEXUALITET eller ETNICITET

Exemplet: Maktförhållande

Du ska skissa 2 bilder, I det tema du valt. Du sätter ditt påstående i ett motsatsförhållande.
Du väljer vilken modernistisk stil som bäst förtydligar till ditt budskap. Stilarna som du väljer mellan är:

Impressionism
Expressionism
Kubism
Surrealism


Du som elev ska;
2.  FORSKA - ANALYSERA
Fördjupa dina kunskaper om modernismen. Sök information i (faktaböcker, internet, konstutställningar m.m).

Fördjupa dina kunskaper om maktförhållanden, sexualitet och etnicitet och fundera på vilken av dessa du vill belysa. Använd ett påstående/frågeställning för detta samt känslor och tillstånd för att förtydliga det du vill förmedla i verket. Sök information (hemma och prata med kompisar i skolan om dessa ämnen, eller sök på Tv och radions nyhetskanaler samt använd införskaffade kunskap ifrån SO-lektionerna om ämnet).


3. MÅLA ditt TEMA

A, PLANERA/SKISSA/TÄNK - låt fantasin flöda bortom gränserna.

 1. Välj två av dessa ismer
  - impressionism (akryl - pensel),
  - expressionism (oljepastellkrita - penna),
  - kubism (färg/akvarellpenna),
  - surrealism (tempera/akvarell - pensel). Du måste välja en penselteknik och en "penn"teknik
 2. Välj temat - att använda i båda bilderna.
 3. Välj frågeställning/påstående - som du vill belysa och visa på motsatser.
 4. Välj känslor/tillstånd - som kan förtydliga och visa på motsatser.
 5. Skissa upp de möjliga bilder som visar dina tankar
 6. välj den skiss du vill färdigställa


B, SKAPA - formge verket.
Du bestämmer själv vilket av verken du vill starta med. Tänk på att tiden ska räcka till båda.  Ska dokumenteras i form av fotografier och texter Innan du sätter igång ska du resonera med både en kompis och lärare om fördelarna och nackdelarna med dina skisser/planeringar.

Börja måla i A3 format.
Välj tekniker, material och format som passar till vald konststil.
Gör motsatsbilderna i olika konststilar.

 

-IMPRESSIONSIM (akryl - pensel),                                              

Akrylinstruktioner 1Akrylinstruktion 2
Hur man målar impressionistiskt 1
Hur man målar impressionistiskt 2

- EXPRESSIONISM (oljepastellkrita - penna),
Pastellkritainstruktioner 1
Pastellkritainstruktion 2
Hur man målar expressionistiskt 1

 

 

- KUBISM (färg/akvarellpenna), 
Färgpennainstruktioner 1
Färgpennainstruktioner 2
Hur man målar kubistiskt 1
Hur man målar kubistiskt 2

 

- SURREALISM (tempera/akvarell - pensel). 
Akvarellinstruktioner 1
Akvarellinstruktioner 2
Akvarellinstruktion 3
Akvarellinstruktioner 4
Hur man målar surrealistiskt 1
Hur man bygger upp en surrealistisk bild


 

BEDÖMNING

KONSTHISTORIA MODERNISMENS ISMER

I detta arbete ska du visa förståelse för de olika ismerna (impressionism, expressionism, kubism och surrealism)

 

Du ska; ANALYSERA/UNDERSÖKA/TOLKA
tekniker - metoder - motivval - färg/formspråk - budskapet 

Du ska; KOMMUNICERA
Temat för uppgiften är; maktförhållande/sexualitet/etnicitet och du ska arbetar med motsatsförhållande
Temat ska uttryckas med en frågeställning el påstående samt känsla el tillstånd
berättande - informativt - medryckande - tydlighet

 

Du ska använda;

BILD/FORMSPRÅKET, TEKNIKER/VERKTYG/MATERIAL, TEKNISK KVALITE  

Du ska arbetar med; MÅLERI
Du kommer göra två bilder i två av de modernistiska stilarna och visar på följande;
pensel/pennteknik - material (akryl, akvarell, tempera, färgpenna, oljepastell)
använda - kombinera - sätta ihop - placering på bildytan - storlek - återanvända - genomarbeta - utveckla - omarbeta  - kvalité

 

Du ska arbetar medLAYOUT
Du kommer göra en layout och visar på följande;
kombinera bilder och texter - kombinera linjer, mönster, system, riktning - placeringar av mönster och system på bildytan - placering av marginaler och satsytor -  storleksförhållanden - utveckla - omarbeta - göra om - kvalité

Exempel på Bedömning

Betygskriteriet E

Exempel (Detta är bara exempel på bedömning av slutprodukt inte process)

Du kan göra olika typer av berättande bilder med ett enkelt bildspråk, delvis genomarbetad. så budskapet går fram

Du kan använda olika tekniker, material och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt

Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt

 

 

Betygskriteriet C

Exempel (Detta är bara exempel på bedömning av slutprodukt inte process)

Du kan göra olika typer av berätta

nde bilder med ett utvecklat bildspråk, relativt väl genomarbetad. så budskapet går fram

Du kan använda olika tekniker, material och verktyg på ett relativt väl, varierat och  fungerande sätt

Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt

 

 

 

 

 

Betygskriteriet A

Exempel (Detta är bara exempel på bedömning av slutprodukt inte process)

Du kan göra olika typer av berättande bilder med ett välutvecklat bildspråk,  väl genomarbetad. så budskapet går fram

Du kan använda olika tekniker, material och verktyg på ett vä fungerandel, varierat och idérikt sätt

Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett  väl fungerande sätt

Matriser

Bl
åk 8_Modernism

Målat verk

Du kan göra några olika typer av berättande bilder som visar dina erfarenheter, åsikter och upplevelser Du kan göra några olika berättande bilder med genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår DU kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. DU kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett fungerande sätt.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
1. Framställa bilder
DU kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ERFARENHETER, ÅSIKTER och UPPLEVELSER med ett (............ ) bildspråk och (...................) uttrycksformer så att BUDSKAPET framgår
BILDSPRÅK/BUDSKAP Budskap är det som bilden berättar, dess syfte, TEMA - Vad vill du säga med din bild? - Är ditt budskap tydligt förmedlat? - Har du gjort din bild så den berättar det du tänkt? ex linjer, färgtänk, idé genomarbetat GENOMARBETAT - Hur mycket jobb har lagts ner på arbetet? Hur ser skisserna ut? Hur välplanerat är arbetet?
På väg
Ditt bildspråk är: - enkelt -delvis genom-arbetat (budskapet finns, man ser delvis vilket tema du valt ) (Delvis arbetad)
Ditt bildspråk är: - utvecklat - relativt väl genomarbetat (budskapet väcker intresse eller tankar, man ser relativt väl vilket tema du valt) (Uppgiften är ganska välarbetad)
Ditt bildspråk är: - välutvecklat -väl genom-arbetat (budskapet väcker starka känslor eller åsikter, man ser väl vilket tema du valt) (Uppgiften är välarbetad)
2. Tekniker, Verktyg & Material
I arbetet kan DU använda olika tekniker, verktyg och material på ett (...........) sätt och (..........) då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
ARBETSKVALITÈ tekniker/material och planering - Vilket svårighetsgrad är det på penseltekniken i bilden? Har du fått till stilen på tekniken Impressionism eller surrealism PRÖVAR_OMPRÖVAR -På vilket sätt DU har prövat tekniken, och material - Hur du arbetar med dina bilder så att du får nya tankar och inte bara väljer första bästa, -hur du provar att sätta ihop de delar du har.
På väg
Ditt skapande är: - i huvudsak fungerande - prövar (Teknik och material fungerar till viss del) (Prövat något)
Ditt skapande är: - relativt väl fungerande -varierat - prövar och omprövar (Teknik och material fungerar relativt väl, imponerar lite) (Prövat och omprövat flera gånger)
Ditt skapande är: - väl fungerande, - varierat - idérikt sätt - prövar och omprövar systematiskt (Teknik och material fungerar väl, imponerar) Prövat och omprövat med en tydlig plan)
3. Kombinera bIldelement
DU kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett (....... ) sätt.
KOMPOSITION/KOMBINERA På vilket sätt ser man den konststil du valt - Hur fungerar allt tillsammans? -Hur bra du har använt och kombinerat färg, form och komposition? - storlek - placering - riktning - rörelse - linjer - fält - färger - nyanser - former - mellanrumsformer- yta - strukturer - former
På väg
Du kombinerar - i huvudsak fungerande
Du kombinerar - relativt väl fungerande
Du kombinerar - väl fungerande
4. Utveckla idéer
Du kan i det bildskapande arbetet (..............) inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
EGNA IDÈER/DRIVKRAFT - Hur unikt är ditt arbete? - Hur väl visar din idé ditt tema - Hur du själv utvecklar dina tankar, med hur mycket hjälp - Hur du jobbar med dina idéer, tar det första som dyker upp eller försöker jobba lite mer på djupet.
På väg
Du utvecklar: - bidrar till att utveckla idéer (Någon egen idé, visar din idé till viss del)
Du utvecklar: - delvis egna idéer (Delvis egna idéer, visar din idé delvis)
Du utvecklar: - egna idéer (Bara egna idéer i arbetet, visar din idé väl)

Hela arbetet

Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt. Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
5. Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen (.....................) Du handlingsalternativ som med (......) leder framåt.
ARBETSPROCESS/DRIVKRAFT - Hur självständigt är arbetet gjort? - Hur du ser till att ditt arbete går framåt, med egna tankar eller med en hel del hjälp.
På väg
Du - bidrar till att formulera och välja alternativ - bidrar till handlingsalternativ som leder framåt. (Arbetet löstes med hjälp)
Du - formulerar och väljer alternativ - som med någon bearbetning leder framåt. (Arbetet löstes nästan själv )
Du - formulerar och väljer salternativ - som leder framåt. (Arbetet löstes helt själv)
6. Presentera bilder
Du kan presentera dina bilder ( .......... ) till syfte och sammanhang.
ANPASSNING till syftet - Hur du kan koppla ihop det du gjort med det som var uppdraget i ord och/eller bild. - Berättar om vad du skapat
På väg
Du presenterar: - med viss anpassning
Du presenterar: - med relativt god anpassning
Du presenterar: - med god anpassning
7. Ge omdöme om arbetet
Du kan ge (..........) omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. och visar då på (............) samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
REFLEKTION av eget arbete - Hur du kan se din egen arbetsprocess i förhållande till de krav som finns. - Hur blev ditt resultat, och varför? Det du skriver i din lärlogg OM; -arbets-processen -kvalitén i bildarbeten
På väg
Du ger: - enkla omdömen - enkla samband (Skrivit enkla tankar om arbetet )
Du ger: - utvecklade omdömen - förhållandevis komplexa samband (Skrivit utvecklade tankar om arbetet )
Du ger: -välutvecklade omdömen - komplexa samband (Skrivit välutvecklade tankar om arbetet )
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: