Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 20 Geografi - Naturfenomen som skapar sårbara platser

Skapad 2020-11-19 12:33 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Geografi
Ett arbetsområde i geografi som handlar om naturfenomen som skapar sårbara platser på jorden.

Innehåll

Vilka naturfenomen kan utgöra ett hot mot oss?

Vilka blir konsekvenserna av dessa naturfenomen för naturlandskapet?

Vilka blir konsekvenserna av dessa naturfenomen för kulturlandskapet?

Vad kan människan göra för att minska riskerna och effekterna av dessa naturfenomen?

 

Syfte enligt Lgr11

Analysera hur naturens egna processer och människans verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

 

Ur det centrala innehållet för geografi åk 7-9

  • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

 

Kunskapskrav

Att träna, visa och bedömas i

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Aspekt 1

Begreppsförståelse

Du kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt

Du kan förstå och använda centrala ord och begrepp när du talar, lyssnar, läser och skriver inom arbetsområdet.

Begreppslista i classroom.

Aspekt 2

Faktakunskaper och resonemang om orsaker och konsekvenser.

Du har faktakunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av jordbävningar, torka, översvämningar och orkaner.

 

Du kan med hjälp av faktakunskaper resonera om hur klimatförändringarna förstärker  några av dessa fenomen i olika delar av världen. 

Vilka är de naturliga orsakerna till att det uppstår jordbävningar, torka, översvämningar och orkaner?

 

På vilka sätt förstärker klimatförändringarna dessa naturfenomens omfattning i olika delar av världen?

 

Aspekt 3

Resonemang om hållbara lösningar för att förebygga och minska risker.

Du kan resonera med underbyggda förslag på ekologiska, ekonomiska och sociala lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Exempel: Vad kan man göra för att konsekvenserna av översvämningar i orkanutsatta områden inte ska bli lika socialt, ekonomiskt och ekologiskt omfattande?

 

 

 

Arbetstid och planering

 

Måndag

Tisdag

Torsdag

Fredag

V 48

Intro av arbetsområde. Mtrl och classroom

 

Vilka naturfenomen kan leda till naturkatastrofer?

 

 

 

Studiedag

 

Läxa s 113-122

Endogena processer: jordbävningar och vulkanism

 

 

Meteorologiska fenomen som skapar torka, orkaner och översvämningar

 

 

 

 

V

49

Konsekvenser av dessa naturfenomen.

 

 

Hållbar utveckling; De tre perspektiven

 

 

 

Klimatförändringarna kopplade till naturfenomenen.

 

Sambandet mellan klimatförändringar och strävan efter hållbar utveckling

 

Läxa s 83-89,92

V

50

Arbetsformer

utifrån klassens önskemål om bedömningsuppgift.

 

Arbetsformer

utifrån klassens önskemål om bedömningsuppgift.

 

Arbetsformer

utifrån klassens önskemål om bedömningsuppgift.

 

Arbetsformer

utifrån klassens önskemål om bedömningsuppgift.

 

 

Arbetssätt

Gemensamma faktagenomgångar och enskilda arbetsmoment

Arbetsmaterial

Filmer, artiklar, anteckningar o dyl  som läggs ut i class room.

 

SOS Geografi 9. Finns att hämta hem som uppläst i Skolportalen – inläsningstjänst – SOS geografi 9 – lägg i bokhylla.

Sidor om naturfenomen som kan orsaka naturkatastrofer: s 113-122

Behovet av vatten s 104-105

Hållbarutveckling och klimatförändringarna s 83-92

 

Bedömningstillfällen och bedömningsform

Kommer att ske under v 50. Bedömningsform beslutas i samråd med klassen.

Matriser

Ge
ht 20 bedömningsmatris Geografi -naturfenomen som skapar sårbara platser

F
E
C
A
2
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
1
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av naturfenomen och de sårbara platser de skapar. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av naturfenomen och de sårbara platser de skapar. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av naturfenomen och de sårbara platser de skapar. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
8
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: