Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

06B_åk8 Modern skulptur

Skapad 2020-11-19 12:37 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Skapa en modern skulptur i lera.
Grundskola 8 – 9 Bild
Du ska få en inblick i den moderna skulpturen och skapa en tredimensionell abstrakt form utifrån ett EGET VALT - TILLSTÅND/KÄNSLA. detta tillstånd ska beskriva dig som person. Med modern teknik ska du presentera och placera in din skulptur i Lund stad så att skulpturen och platsen förstärker varandra och känslan av ditt jAG. Detta arbete är en del av projektet "Jaget i verkligheten"

Innehåll

Mål

Du ska:

 • På ett iderikt och kreativt sätt skapa en skulptur som visar en känsla/tillstånd.
 • Få inblick i dåtids och nutidshistoria inom skulptur och förstå skillnaden på hur man uttrycker sig föreställande och abstrakt.

Att du ska känna till det abstrakta formspråk man använde och hur det påverkat dagens skulpturer.

Jämföra dåtid och nutids historia inom skulptur och kunna se skillnad på hur man uttrycker sig föreställande och abstrakt

Du ska kunna;

 • skapa berättande och informativa bilder
 • använda tekniker, verktyg och material
 • kombinera former, färger och bildkompositioner
 • utveckla egna idéer
 • välja handlingsalternativ som leder det bildskapande arbetet framåt
 • ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten, se sambanden mellan uttryck, innehåll, funktion i bildarbetet

 

Arbetets innehåll

Du ska
skapa en modern skulptur 
använd lera

Arbetssätt

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

INTRODUKTION - av arbetsuppgiften (läraren)
Skapa en skulptur utifrån en abstrakt form. Din skulptur  ska förmedla en känsla/tillstånd. 

Du som elev ska;
1.  FORSKA - ANALYSERA
Fördjupa dina kunskaper om abstrakt form under bildlektionerna och hemma, sök information och inspiration på internet.

2. PLANERA/SKISSA/TÄNK -
Låt fantasin flöda bortom gränserna. 
Börja med att SKISSA många intressanta förslag

 • Skissa
  1. abstrakt form,
  2. mjuk och rund form eller hård och kantig,
  3. tillstånd/känsla ex stillhet, lugn, vila...
  4. alla sidor är lika viktiga

användbara tips i skapandet av abstrakt form: öppen, sluten, spänning, spänstig, dynamisk, riktning, rörlig, rörelse, symmetri, asymmetri, struktur, mellanrumsform, möten m.m.

3. SKAPA  - formge skulpturen.
Viktigt att tänka på:

 • alla sidor är lika viktiga
 • visa tydlighet, överdriv uttrycket i förmedlandet av tillstånd
 • visa detaljer och finesser

 

 

 

Matriser

Bl
Janets basmatris BILD, nationell/unikum åk9 FÖRENKLAD

KOMMUNICERA med bilder för att uttrycka budskap.

Du kan göra några olika typer av berättande bilder som visar dina erfarenheter, åsikter och upplevelser Du kan göra några olika berättande bilder med genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
Framställa bilder
DU kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ERFARENHETER, ÅSIKTER och UPPLEVELSER med ett (............ ) bildspråk
Bildspråk/Budskap - Vad vill du säga med din bild? - Är ditt budskap tydligt förmedlat? - Har du gjort din bild så den berättar det du tänkt? ex linjer, färgtänk, idé
På väg
Ditt bildspråk är: - enkelt (budskapet finns)
Ditt bildspråk är: - utvecklat (budskapet väcker intresse eller tankar)
Ditt bildspråk är: - välutvecklat (budskapet väcker starka känslor eller åsikter)
och (...................) uttrycksformer så att BUDSKAPET framgår
Bildspråk/budskap genomarbetad - Du har lagt ner tid och energi på att arbetet blir så bra det bara kan bli, så att man förstår vad du menar ex: noggrannhet, genomtänkt idé - Hur mycket jobb har lagts ner på arbetet? Hur ser skisserna ut? Hur välplanerat är arbetet?
På väg
Ditt arbete är: -delvis genom-arbetat (Delvis arbetad)
Ditt arbete är: -relativt väl genom-arbetat (Uppgiften är ganska välarbetad)
Ditt arbete är: -väl genom-arbetat (Uppgiften är välarbetad )

SKAPA BILDER med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg med olika material

DU kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. DU kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett fungerande sätt.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
Tekniker, Verktyg & Material
I arbetet kan DU använda olika tekniker, verktyg och material på ett (...........) sätt
Arbetskvalité tekniker/material - Här visas arbetskvalité när det gäller att rita/måla/redigera osv. - Vilket svårighetsgrad är det på tekniken i bilden? - Du skapar bilder på olika sätt med olika metoder och tekniker ex klippa-klistra, lera....
På väg
Ditt skapande är: - i huvudsak fungerande (Teknik och material fungerar, ok)
Ditt skapande är: - relativt väl fungerande -varierat (Teknik och material fungerar relativt väl, imponerar lite)
Ditt skapande är: - väl fungerande, - varierat - idérikt sätt (Teknik och material fungerar väl, imponerar)
och (..........) då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Abetskvalité planering - Hur ser skisserna ut? - Hur välplanerat är arbetet? - Hur du arbetar med dina bilder så att du får nya tankar och inte bara väljer första bästa, hur du sätter ihop de delar du har.
På väg
Du - prövar (Prövat något)
Du - prövar och omprövar (Prövat och omprövat flera gånger )
Du - prövar och omprövar systematiskt (Prövat och omprövat med en tydlig plan)

UNDERSÖKA OCH PRESENTERA olika ämnesområden med bilder.

Du kan i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Vad du gör
På väg
når nästan grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
Utveckla idéer
Du kan i det bildskapande arbetet (..............) inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
Egna Idéer/drivkraft - Hur du jobbar med dina idéer, tar det första som dyker upp eller försöker jobba lite mer på djupet. - Hur du själv utvecklar dina tankar, med hur mycket hjälp - Hur unikt är ditt arbete?
På väg
Du utvecklar: - bidrar till att utveckla idéer (Någon egen idé)
Du utvecklar: - delvis egna idéer (Delvis egna idéer)
Du utvecklar: - egna idéer (Bara egna idéer i arbetet)
Ge omdöme om arbetet
Du kan ge (..........) omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. och visar då på (............) samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Reflektion av eget arbete - Hur du kan se din egen arbetsprocess i förhållande till de krav som finns.
På väg
Du ger: - enkla omdömen - enkla samband (Skrivit enkla tankar om arbetet )
Du ger: - utvecklade omdömen - förhållandevis komplexa samband (Skrivit utvecklade tankar om arbetet )
Du ger: -välutvecklade omdömen - komplexa samband (Skrivit välutvecklade tankar om arbetet )
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: