Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experimentveckor

Skapad 2020-11-19 12:59 i Rydbo skola Österåker
Grundskola 4 – 5 Kemi NO (år 1-3) Fysik
I några veckor framöver kommer eleverna att få experimentera med friktion, magnetism, vatten, tyngdkraft, elektricitet, balans, densitet, ljud, ljus och luft.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att genomföra olika experiment i några veckor som är direkt kopplade till avsnitten i NO-tv.
Detta gör vi för att det ska bli så tydligt för eleverna som möjligt. 
Eleverna kommer att få:

 1. Skriva en labbrapport där vi skriver upp: material, hypotes, tillvägagångssätt, resultat och förslag på förbättringar. 
 2. Diskutera i mindre grupper om naturvetenskapliga begrepp
 3. Titta på klipp direkt kopplade till arbetsområdet.
 4. Hitta på egna experiment med materialet och fundera kring när exempelvis magnetism och friktion är avgörande i deras vardag.

Vi kommer att arbeta med

 1. Friktion
 2. Magnetism
 3. Vatten
 4. Tyngdkraft
 5. Elektricitet
 6. Baans
 7. Densitet
 8. Ljus
 9. Ljus
 10. Luft

Bedömning

Sker löpande under lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: