Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojken och Tigern- En Sverigeresa

Skapad 2020-11-19 13:24 i Heby grundsärskola Heby
Ett arbete i svenska och So utifrån den skönlitterära boken "Pojken och Tigern - en Sverigeresa".
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Vem är Pojken? Vem är Tigern? Vad händer på resan? Hur se Sverige ut? Du kommer att få lära känna Pojken och Tigern och följa deras äventyr på en fantastisk resa genom Sverige när vi tillsammans läser boken.

Innehåll

Arbetsområde

I ämnet SO tränar vi på att:

 • lära känna Sverige och dess landskap
 • känna till några större städer
 • känna till något om hemortens historia, Heby.

I ämnet Sv tränar vi på att:

 • svara på frågor om textens innehåll
 • skriva svar på frågor med hela meningar 
 • använda stor bokstav och punkt     

Elevens mål

Du ska kunna:

 • återge några av Sveriges landskap
 • känna till mer om Uppsala och Västerås

Så här ska vi arbeta

Vi använder boken som högläsningsbok och sedan följer vi Pojkens och Tigerns resa på karta över Sverige. Eleverna kommer att följa vägen med hjälp av en Sverigekarta och kan följa med i de olika landskapen, städer, landskapsdjur och landskapsblommor.

Vi kommer att arbeta med olika uppgifter både med ord- och läsförståelse samt kartkunskap.

Eleverna får med hjälp av kartan peka ut vilket landskap vi bor i, aktuella städer samt andra landskap i Sverige. 

Vi kommer att bedöma

Din förmåga att:

 • känna till vilket land du bor i
 • namnge Sveriges huvudstad
 • känna till de tre största städerna i Sverige
 • känna till vilket landskap du bor i 
 • skriva enkla meningar till frågor om Sverige 
 • samtala och resonera om texten tillsammans med andra i gruppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: