Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-11-19 13:24 i Bäckskolan Linköping
Ett arbetsområde som fokuserar på lagar och regler i Sverige samt människans rättigheter och skyldigheter.
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska
"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap." (Art.1, FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna) Innebär detta att alla har rätt att göra som de vill? Varför finns det lagar och regler?

Innehåll

Mål

När arbetsområdet är avslutat ska du:

- veta skillnaden mellan lagar och regler

- ha grundläggande kunskap om svensk lagstiftning och rättsväsende

- ha grundläggande kunskap om de mänskliga rättigheterna

- kunna resonera om lagar och Barnkonventionen

- kunna viktiga begrepp inom ämnet

Arbetssätt

- gemensamma genomgångar och diskussioner

- gruppdiskussioner

- eget arbete samt uppgifter i grupp

- korta filmer som underlag för diskussion

Bedömning

- Du bedöms utifrån din förmåga att aktivt delta i samtalen kring frågor som rör lag och rätt.

- Du kommer att få göra två skriftliga prov, ett om lagar och ett om rättigheter.

- Din dokumentation är också en viktig del av bedömningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: