👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktionslek

Skapad 2020-11-19 13:35 i Ängslyckans förskola Kristianstad
Förskola
Vi utgår från barnens intresse av konstruktionslek, för att dokumentera utveckling enligt nedanstående läroplansmål i Lpfö 18.

Innehåll

Nuläge

Barnen visar intresse av att bygga och konstruera med olika material, tex duplo, lego, magneter, klossar och plus-plus.

Mål/syfte

Använda oss av barnens intresse av konstruktion:

 • för att undervisa om att man kan använda olika material
 • för att undervisa om föreställningsförmåga av fantasifulla skapanden
 • Vårdnadshavarna ska genom tydliga mål och lärloggar få kunskap om vår utbildning i förskolan.

Vi använder oss av 

 • Lärplatta för att fotografera och dokumentera
 • Dator för att dokumentera i Unikum.

 

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Utveckla nuvarande bygglek. Erbjuda barnen olika material och bygga i olika miljöer, tex ute med naturmaterial. Undervisa/utforska i hur man kan bygga med olika material

Dokumentera med hjälp av lärplatta, dator och lärlogg på Unikum, för att vårdnadshavarna ska kunna vara delaktiga.

Samtliga pedagoger på avdelningen kommer att arbeta

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18